Pielgrzymi płoccy stawiają wszystko na Maryję

W święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia 2020 r.) wyruszyła na pątniczy szlak 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, przyświeca jej hasło „Stawiam na Maryję” (Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński). Pielgrzymka będzie sztafetą – każdego dnia wędruje inna grupa: „Na pielgrzymi szlak trafiają ludzie, którzy widzą, że nie może przegrać ten, kto wszystko postawi na Maryję” – stwierdził ks. biskup Piotr Libera podczas porannej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej. Pątnicy będą m.in. modlić się o ustanie epidemii.

Pielgrzymka-katedra-20202.jpg

Bp Piotr Libera w czasie Mszy św. przed wyruszeniem pielgrzymki zaznaczył, że każda pielgrzymka na swój sposób jest wyjątkowa: choć bywają w niej zmiany, to jednak cel jest ten sam - spotkanie z Maryją, Matką Jezusa i Matką wszystkich ludzi. To do Niej od setek lat tysiące Polaków wyruszały i nadal wyruszają w pieszą wędrówkę nie zważając na czekające ich trudy i zmagania.

„Dlaczego tak wiele osób podejmuje to niełatwe wyzwanie? Dlaczego tak wielu z nas co roku wyrusza na pielgrzymi szlak, aby przez krótką chwilę spojrzeć w oczy Jasnogórskiej Pani? Ponieważ, tak jak nasz tegoroczny Patron – jeszcze Sługa Boży - Prymas Stefan Wyszyński, wiemy, że nie może przegrać ten, kto wszystko postawi na Maryję” – zaakcentował bp Libera.

39PPDP - Homilia Bp . Piotra

[HOMILIA - AUDIO KRDP FM]

Przypomniał, że Maria Okońska, która posługiwała przez ponad 30 lat w sekretariacie Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, mówiła, że najbardziej zwięzłą formułą wewnętrznej postawy kardynała Wyszyńskiego było wyznanie: „Wszystko postawiłem na Maryję!”. Kiedy w lutym 1953 roku, wobec trudności i niebezpieczeństw, w jakich znalazł się Kościół w Polsce rządzonej przez komunistów, nagle twarz Prymasa zaczęła promieniować serdeczną radością i pokojem, domownicy wiedzieli, że znalazł On ratunek dla udręczonego Kościoła i Narodu.

„Było to jakieś natchnienie samej Matki Bożej. Rzeczywiście, aż do końca był on wierny temu natchnieniu i zawsze, a zwłaszcza w trudnych chwilach swego życia i pasterzowania – wszystko stawiał na Maryję. Wszystkie ważne chwile w swoim życiu wiązał z obecnością swojej Orędowniczki, Matki Najświętszej. Prymas Wyszyński mówił: «Czyż można było nie zaufać Matce Chrystusowej, zwłaszcza gdy się wie, że na to Imię otwiera się w Polsce każde serce?»” – zacytował hierarcha.

Biskup dodał, że obecna sytuacja w Polsce i na świecie, kryzysy, epidemia czy choćby ostatnie tragiczne wydarzenia w Bejrucie, to wezwanie dla każdego wierzącego człowieka, aby zawierzał to wszystko Bogu, w Nim szukał odpowiedzi na trudne pytania i u Niego szukał pomocy w rozwiązaniu problemów, których własnymi siłami rozwiązać nie jest w stanie.

„Tylko Jezus wie, jak bardzo potrzebujemy przemiany naszych - chrześcijańskich i polskich serc. Serc dotkniętych i poranionych różnego rodzaju podziałami, które niejednokrotnie przebiegają nie tylko przez nasze miasta i wioski, zakłady pracy i szkoły, ale także przez nasze domy i rodziny. Jezus ma moc zasypać te podziały. On ma moc uleczyć także swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół, z różnego rodzaju słabości i chorób, jakie go dotykają. Jezus może to uczynić” – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

Głównym przewodnikiem pielgrzymki płockiej jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku. Z powodu trwającej epidemii pielgrzymka ma charakter sztafety: każdego dnia będzie pielgrzymować inna grupa, pod kierunkiem księdza przewodnika. Pątnicy maszerują w maseczkach. Przewodnik grupy organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd wieczorem.

W marszu weźmie udział osiem grup. 6 sierpnia ze Wzgórza Tumskiego w Płocku wyruszyła grupa biało-czerwona, z wiernymi z dekanatów Płock Wschód, Płock Zachód, Bielsk, Bodzanów; liczy około 400 pątników. Jej przewodnikami są księża Sławomir Ambroziak i Bogdan Kołodziejski.

Razem z pątnikami pieszymi wyruszyli także pielgrzymi rowerowi z Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria” przy parafii św. Józefa z Płocku, z prezesem klubu Leszkiem Brzeskim.

Pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę dotrze 14 sierpnia rano. Mszy św. przed obrazem Czarnej Madonny o godzinie 9:00 przewodniczył będzie biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Do uroczystego wejścia na Szczyt Jasnogórski i udziału w Mszy św. zaproszeni są wszyscy chętni wierni z diecezji płockiej.

Osoby, które nie mogą iść jak dotychczas do Częstochowy pieszo, na przykład w obawie przed epidemią, mogą pielgrzymować duchowo w swoich parafiach. Każdego dnia pielgrzymki o godzinie 21:00 wezmą udział w Apelu Jasnogórskim.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę