Pielgrzymi na Jasną Górę będą codziennie adorować Najświętszy Sakrament

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o pokój w Ukrainie i Magda Steczkowska z koncertem pieśni patriotycznych, będą w programie 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę, która wyruszy 6 sierpnia br. z Płocka. Po dwóch latach pielgrzymki w formie sztafetowej pątnicy powrócą do codziennego wędrowania: - Podczas tej pielgrzymki odpowiedzmy sobie sami na pytanie jak my traktujemy Najświętszy Sakrament – polecił podczas spotkania organizacyjnego ks. biskup Piotr Libera.

Pielgrzymka.jpg

41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszy 6 sierpnia spod bazyliki katedralnej pod hasłem „Powróćmy na Eucharystię”, a dotrze do celu 14 sierpnia. Pielgrzymka powraca do tradycyjnej formy: pątnicy będą wędrować bez przerwy przez dziewięć dni, w jedenastu grupach, przejdą około 290 km.    

W Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-wychowawczym „Studnia” w Płocku odbyło się spotkanie organizacyjne, z udziałem przedstawicieli służb. Bp Piotr Libera zachęcił do tego, aby nie tylko powrócić na tradycyjny szlak pielgrzymkowy, ale by także – zgodnie z obranym hasłem – powrócić na Eucharystię. 

- Pielgrzymka piesza na Jasną Górę, to jedno z najważniejszych wydarzeń diecezjalnych. Będą to rekolekcje w drodze z akcentem eucharystycznym. W czasie wędrowania powinniśmy odpowiedzieć sobie sami na pytanie, jak my traktujemy Najświętszy Sakrament. Święty Jan Vianney, patron proboszczów, powiedział kiedyś krótkie kazanie, wskazując na tabernakulum: „On tam jest” i zszedł z ambony. Nie ma w Kościele cenniejszego daru od Eucharystii, trzeba iść w pielgrzymce i Ją adorować - podkreślił biskup.

Zwrócił też uwagę na konieczność powrotu do postu eucharystycznego oraz na ideę postu w ogóle: post ewangeliczny to wielka łaska, o którą trzeba Boga pokornie prosić, „żeby ciało modliło się razem z duszą i sercem”. Dodał, że podczas pielgrzymki intencji nie zabraknie, a jedną z nich będzie sprawa niezwykle krwawej wojny w Ukrainie, w której cierpią  nas pobratymcy ze Wschodu. Trzeba zwracać się do Maryi Królowej Pokoju w intencji zakończenia tej pustoszącej wszystko wojny. Bp Libera poprosił też o modlitwę o nowego biskupa płockiego.

Ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę zapowiedział codzienną adorację Najświętszego Sakramentu: - Widzimy, że po pandemii w Eucharystii uczestniczy mniej osób, że wielu zobojętniało na Eucharystię, dlatego pragniemy przypomnieć, czym Ona jest, pogłębić Jej rozumienie. Eucharystia jest także tematem kolejnego roku duszpasterskiego - zaznaczył ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku.

Podczas pielgrzymki płockiej na Apelu patriotycznym w Kaszewicach wystąpi Magda Steczkowska, z koncertem piosenek o tej tematyce. Ponadto pątnicy wesprą budowę kościoła w parafii św Ojca Pio w Płońsku, proboszcz tej parafii ks. Tomasz Markowicz będzie gościem podczas jednego dnia pielgrzymki. Podobnie jak w latach poprzednich, dla chętnych będzie Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Krucjata Wyzwolenia Człowieka i możliwość przyjęcia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.  

- Zdajemy sobie sprawę, że powrót wiernych na pielgrzymkę może być trudny, ponieważ po pandemii coś się jakby w kwestii praktykowania wiary załamało. Jednak pielgrzymka piesza ma wartość duchową, wzmacnia wiarę, pomaga odkryć ścieżkę dla siebie. Znaczenie ma też to, że jest na niej dużo modlitwy, że spotyka się ze sobą wiele ludzi podobnie myślących, którzy mają poczucie wspólnoty. Jest to rodzaj duchowej przygody na łonie natury – uważa ks. Jacek Prusiński, który będzie szedł w pielgrzymce po raz 27., a przewodnikiem jest po raz 10.

Zaplecze duchowe dla pielgrzymki, podobnie jak w latach minionych, będą stanowić pielgrzymi duchowi. W ubiegłych latach było to nawet około 3 tysięcy wiernych. Rodzajem łączności z pielgrzymami pieszymi będzie udział w wieczornych Apelach Jasnogórskich w swoich parafiach.

Katolickie Radio Diecezji Płockiej na swoim profilu Facebook’owym codziennie będzie transmitować wieczorne Apele z pielgrzymki. Studio pielgrzymkowe będzie się rozpoczynać o godz. 20.40, następnie o godz. 21.00 będzie można łączyć się na żywo w modlitwie z pielgrzymami pieszymi. 

W tym roku jest kilka zmian, jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne za służby: nowym kwatermistrzem został ks. Piotr Gadomski, odpowiedzialnym za liturgię – ks. Jakub Kępczyński, natomiast służbę zdrowia reprezentować będą Małgorzata i Dariusz Dybowscy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę