Personalia, 3 czerwca 2023 r.

Nominacje neoprezbiterów (z dniem 23 sierpnia 2023 r.)

 1. ks. mgr Radosław Pilśnik, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.
 2. ks. mgr Piotr Benedykt Stann, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów 2023

 1. ks. mgr Radosław Pilśnik

24.06.2023 r. – 16.07.2023 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie

17.07.2023 r. – 31.07.2023 r. – parafia pw. św. Anny w Miszewie Murowanym

1.08.2023 r. – 22.08.2023 r. – parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

 1. ks. mgr Piotr Benedykt Stann

26.07.2023 r. – 13.08.2023 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Raciążu

14.08.2023 r. – 22.08.2023 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę