Personalia - 29 maja 2023

Nominacje proboszczowskie
1. Biskup Płocki Szymon Stułkowski w dniu 29 maja 2023 r., uchylił dekret z dnia 12 maja 2023 r., mianujący ks. mgr. Waldemara Dziewulskiego proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie. Ks. mgr Waldemar Dziewulski pozostaje nadal proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie.
2. Ks. dr Sebastian Krupniewski, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie.
3. Biskup Płocki Szymon Stułkowski w dniu 29 maja 2023 r., uchylił dekret z dnia 12 maja 2023 r., mianujący ks. mgr. Mirosława Wółkiewicza proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie. Ks. mgr Mirosław Wółkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Rocha w Janowie.

Nominacja wikariuszowska (z dniem 1 sierpnia 2023 r.)

1. Ks. mgr Wojciech Adam Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku–Imielnicy. 

Nominacje wikariuszowskie (z dniem 23 sierpnia 2023 r.)

2. Ks. mgr Krystian Piotr Bartnicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
3. Ks. mgr Michał Guzek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu. 
4. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej. 
5. Ks. mgr Łukasz Kiciński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza). 
6. Ks. mgr Damian Klimkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą. 
7. Ks. mgr Adam Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach. 
8. Ks. mgr Dariusz Kozłowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.
9. Ks. mgr Bartosz Krzyczkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku. 
10. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary). 
11. Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie.  
12. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary), mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. 
13. Ks. mgr Piotr Pieczewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu. 
14. Ks. mgr Bartosz Rogowicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie. 
15. Ks. mgr Grzegorz Sieczka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie.
16. Ks. mgr Jarosław Szumański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.
17. Ks. mgr Radosław Wiśniewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.  
18. Ks. mgr Krzysztof Załęski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.  
19. Ks. mgr Andrzej Żywiałowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni. 

Inne nominacje

1. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 23 sierpnia 2023 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Ponadto został skierowany do pracy katechetycznej w Szkołach Katolickich w Mławie. Uzyskał również pozwolenie na podjęcie działalności ewangelizacyjnej w internecie. 
2. Ks. mgr Paweł Sprusiński, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, z dniem 1 lipca 2023 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą.

Zwolnienia

Ks. mgr Paweł Sprusiński, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, z dniem 30 czerwca 2023 r., na własną prośbę, zwolniony z urzędu proboszcza tejże parafii.

+ Szymon Stułkowski
BISKUP PŁOCKI

Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę