Parafialne Koło Caritas w Sierpcu robi zakupy osobom starszym i samotnym

Parafialne Koło Caritas, działające przy parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu prowadzi akcję pomocową na rzecz osób starszych i samotnych, robiąc dla nich zakupy spożywcze oraz kupując lekarstwa w aptekach: - Sierpczanie cieszą się, że w tych trudnych czasach ktoś o nich pamięta – mówi Hanna Wiktor, prezes koła Caritas. Pomoc dociera do wszystkich, którzy o nią się zwrócą.

Paczka.jpg

Pomysł na to, aby robić zakupy osobom starszym i samotnym powstał w chwili, gdy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Oznaczało to bowiem, że takie osoby będą miały trudności w zakupie żywności i innych środków, niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

Hanna Wiktor, która od wielu lat działa charytatywnie w Parafialnym Kole Caritas przy sierpeckiej parafii mówi, że w akcję włączyło się dziesięć osób, dysponujących własnymi samochodami. Do pomocy zgłosił też wikariusz parafii ks. Adam Kowalski.

- Dzwonią do nas osoby, którym nie ma kto zrobić zakupów spożywczych czy kupić lekarstw w aptece. Poza tym my sami z własnej inicjatywy dzwonimy do znajomych osób starszych i samotnych, nie posiadające bliskiej rodziny, i oferujemy im pomoc. Wszyscy bardzo się cieszą, że w tym trudnym czasie, gdy nie powinni wychodzić ze swych domów, ktoś chce dla nich coś bezinteresownie zrobić - komentuje prezes koła Hanna Wiktor.

Dodaje, że wszystko odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności: wolontariusze odbierają kartkę z listą zakupów i pieniądze, a potem przekazują zakupione rzeczy, używające rękawiczek. Nie wchodzą do mieszkań i nie przebywają w otoczeniu ich mieszkańców.

Proboszcz parafii ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski uważa, że podjęte przez Parafialne Koło Caritas dzieło, organizowane przy wsparciu parafii, jest czynem miłosierdzia. W stanie zagrożenia epidemicznego pozwala samotnym ludziom mieć nadzieję, że nie są pozostawieni sami sobie.

Osoby potrzebujące takiej pomocy, a mieszkające w Sierpcu, mogą dzwonić pod numer telefonu: 24/275-22-33 lub przekazać przez inne osoby, że chętnie skorzystają z takiej formy pomocy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę