Parafia Wieczfnia Kościelna będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie

Parafia św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej będzie funkcjonować ekologicznie i ekonomicznie: zakończono w niej montaż paneli fotowoltaicznych, dzięki którym uda się uzyskać oszczędności w wydatkowaniu energii. Pożyteczny projekt inwestycyjny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wieczfnia.jpg

W parafii św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej prace termomodernizacyjne trwały od połowy 2019 roku. Na dachach budynków parafialnych zainstalowano nowoczesne panele fotowoltaiczne. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 36 kWp wystarcza zarówno na potrzeby systemu grzewczego budynków, jak i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo osiągnięcie efektu ekologicznego zapewnia zastosowanie w budynku organistówki docieplenia pianką poliuretanową ścian zewnętrznych, podłogi, stropu, dachu i poddasza.

Prace dotyczące trzech budynków parafialnych można było wykonać dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 301 tys. 436 zł. Umowę podpisał ks. kan. Sławomir Krasiński, poprzedni proboszcz parafii. Prace kontynuował i zakończył ks. kan. Tadeusz Jabłoński, który jest proboszczem od roku 2019.

- Wszystkie wykonane prace pozwolą nam pozyskiwać ciepło w sposób bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się sprawnie przeprowadzić termomodernizację budynków parafii oraz doprowadzić do pozyskiwania darmowej energii elektrycznej. Ponadto budynek organistówki docelowo stanie się miejscem spotkań dla różnych grup działających na terenie parafii oraz gminy Wieczfnia Kościelna. Będzie on czynny cały rok dzięki zamontowanemu ogrzewaniu podłogowemu i wykonanym pracom termomodernizacyjnym - zapowiada ks. proboszcz Tadeusz Jabłoński.