Parafia św. Stanisława Kostki w Płocku pomogła misjonarzom w krajach zmagających się z COVID-19

Płocka parafia pw. św. Stanisława Kostki wsparła kampanię pod nazwą „COVID19 – POMOC. Nie zostawmy ich samotnie”, inicjowaną przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Zebrane do puszek środki zostaną przekazane misjonarzom, którzy zakupią za nie żywność, zwłaszcza dla ludności dotkniętej koronawirusem.

Salezjanie-misje.jpg

COVID-19 jest już we wszystkich krajów misyjnych. Chorobie towarzyszy bieda, a ludzie najbardziej boją się głodu. Najgorzej jest tam, gdzie najtrudniej dotrzeć fizycznie, gdzie nie ma bieżącej wody, środków czystości, lekarstw. Mieszkańcy takich krańców ziemi zazwyczaj wszystko, co zarobią danego dnia, wydają na jedzenie. Jeśli nie zarobią – nie mają co jeść. W obecnej sytuacji głód jest największą plagą krajów misyjnych.

Z myślą o takich sytuacjach parafia pw. św. Stanisława Kostki w Płocku włączyła się w akcję pod nazwą „COVID19 – POMOC. Nie zostawmy ich samotnie”, którą prowadzi Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Na cele pomocowe zbierano środki do puszek po niedzielnych Mszach św.

„W duchu solidarności z najbardziej potrzebującymi postanowiliśmy wesprzeć misjonarzy salezjańskich w krajach misyjnych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że i w Polsce z powodu koronawirusa ludzie potrzebują pomocy, ale w krajach misyjnych społeczeństwa mają się nieporównywalnie gorzej - gnębi ich głód. Zdecydowaliśmy się więc wesprzeć misje finansowo, aby za te środki można było kupić na miejscu jedzenie” – mówi ks. Wiesław Kania SDB, proboszcz parafii salezjańskiej w Płocku.

Salezjańska pomoc dociera m.in. do Indii, Bangladeszu, Zambii, Madagaskaru, Kamerunu, Argentyny, Liberii, Meksyku. Walka z wirusem i skutkami wprowadzonych ograniczeń wciąż trwa. Nadal potrzeba pieniędzy, zwłaszcza na zakup jedzenia i środków higienicznych. Parafie i osoby chcące włączyć się do akcji pomocowej jej szczegóły znajdą na stronie internetowej Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę