Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku buduje trzecią studnię w Afryce

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na trzecią z kolei studnię głębinową w Afryce. Dwie poprzednie: „Maksymilian” i „Marianna” służą już mieszkańcom kontynentu afrykańskiego: - Woda ze studni głębinowej jest w Afryce najbardziej zdrową wodą do picia – przekazał ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz płońskiej parafii.

Africa-2665146_640.jpg

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku w minionych latach zebrała pieniądze na dwie studnie: „Maksymiliana” (wspólnie z polskim oddziałem Fundacją Raoula Follereau, pomagającą osobom chorym na trąd)  i „Mariannę”. Zbiórki na nie średnio trwały po 3 lata. 

Studnia głębinowa „Maksymilian” została zbudowana na terenie misji Najświętszego Serca Jezusa w Mbei w Kamerunie, gdzie pracują siostry pasjonistki, związane z diecezją płocką. Jej budowa kosztowała 43 tys. zł. Na tę kwotę złożyły się środki pochodzące ze zbiórki makulatury  i ofiar indywidualnych. Budowa została zrealizowana za pośrednictwem polskiej Fundacji Raoula Follereau.  W wodę stamtąd zaopatruje się misja oraz lokalni mieszkańcy.

Druga z ufundowanych studnia – „Marianna” – została oddana do użytku w styczniu tego roku w Burkina Faso w Afryce Zachodniej. Płońska parafia zbierała na nią pieniądze wspólnie z  polskim oddziałem Fundacji Raoula Follereau, jej prezesem jest dr Kazimierz Szałata, wykładowca UKSW w Warszawie. Parafia św. Maksymiliana Kolbego otrzymała za tę pomoc oficjalne podziękowanie od Coty Ibrahima Diakite z Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej, reprezentującego Międzynarodową Unię Follereau.

Aktualnie parafia prowadzi zbiórkę na trzecią studnię dla Afryki. Złożą się na nią środki pozyskane ze zbiórki makulatury, zużytych ubrań, butów i zabawek, ze zbiórek do puszek oraz od dobrowolnych darczyńców. Studnia będzie nosić imię ks. Romualda Jaworskiego – pierwszego proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, budowniczego kościoła, plebanii i domu parafialnego. Parafia ta w tym roku będzie obchodzić 40-lecie istnienia.

Na nową studnię potrzeba około 10 tysięcy dolarów: - Ze studni głębinowej pochodzi najzdrowsza woda do picia. Korzystanie z wód podskórnych stwarza niebezpieczeństwo chorób. Każda nowa studnia, to najlepsze źródło wody pitnej – podkreśla ks. proboszcz Zbigniew Sajewski.

Nowa studnia będzie kolejnym dziełem misyjnym parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Pomaga ona misjonarzom na świecie w różny sposób od 2013 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę