Paczki od Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” docierają do Polaków na Litwie

W okresie noworocznym do Polaków na Litwie trafiają paczki, które przygotowała Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Z powodu obostrzeń pandemicznych dary nie mogły trafić do adresatów w tym samym czasie. W tych dniach ich dystrybucją zajmuje się lokalna Wspólnota Miłosierdzia Bożego, która systematycznie dowozi paczki do osób najbardziej potrzebujących. Łącznie do Polonii trafi 370 paczek żywnościowych.

Paczka.jpg

Płocka fundacja przygotowała dla Polaków na Litwie 370 paczek żywnościowych (to rekordowa liczba paczek), 100 wyprawek szkolnych oraz 50 sztuk koców - w ramach akcji „Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie”. Przygotowano je dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynatorem akcji jest Adam Modliborski, wiceprezes zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”

Ograniczenia pandemiczne spowodowały, że płoccy darczyńcy nie mogli sami zawieźć paczek na Litwę i osobiście wręczyć ich Polakom. Dary zostały bezpośrednio przetransportowane z Płocka do Solecznik na Litwie. Obecnie wolontariusze Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, z którą od kilku lat współpracuje fundacja z Płocka, dowożą je do poszczególnych domostw, także znajdujących się na trasie pieszej pielgrzymki z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących rodzin i osób.

„Ograniczenia na Litwie są bardziej surowe niż u nas, dlatego rozwożenie darów musi odbywać się systematycznie i wciąż trwa. W paczkach jest żywność o długim terminie żywności, będą one rozdawane aż do wyczerpania, pomoc więc wciąż dociera. Dzięki naszej współpracy ze Wspólnotą Bożego Miłosierdzia potrzebujący jej Polacy wciąż otrzymują nasze paczki i inne dary” - przekazał Witold Wybult, prezes zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka m.in. w 2019 r. zorganizowała w Płocku „Kolonie Miłosierdzia” dla pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z okolic Solecznik. W tym samym roku współpracowała ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego inicjując pomoc charytatywną dla rodzin tych dzieci, w postaci paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę