Orszak Trzech Króli w parafii Nuna

„Cuda, cuda ogłaszają!” - słowa tej kolędy wyśpiewywali uczestnicy Orszaku Trzech Króli w Nunie, którzy w uroczystość Objawienia Pańskiego zgromadzili się, aby świętować wydarzenie betlejemskie sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Najpierw była wspólna modlitwa eucharystyczna w kościele parafialnym bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, a po niej przywitanie Trzech Mędrców ze wschodu oczekujących u bram kościoła.

Nuna_orszak.jpg

Prezentując się w efektownych królewskich szatach, pięknych nakryciach głowy, z darami w rękach, Mędrcy przybyli na koniach, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Ceremonię powitania prowadził ks. Waldemar Marciniak, Proboszcz parafii, który dziękując mędrcom za przybycie, zaprosił ich do wspólnego śpiewu kolęd przy żywej stajence.

„Cieszę, że mogłem po raz pierwszy w Nunie przeżywać uroczystość Objawienia Pańskiego, w tak pięknej rodzinnej atmosferze wraz z moimi parafianami i licznie przybyłymi gośćmi spoza parafii. Dużą radość w tym wspólnym świętowaniu wniosło zaangażowanie osób w zorganizowanie żywej szopki przy kościele, a także aktywne włączenie się w przygotowanie gorącego poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych, za co składam serdeczne podziękowanie. Takie działania niewątpliwie integrują środowisko i są wyrazem autentycznego uczestnictwa w życiu parafii.” - podkreśla ks. proboszcz z Nuny.

W zimowej atmosferze lecących z nieba płatków śniegu, wybrzmiewały staropolskie kolędy, pod przewodnictwem organisty i parafialnej scholi. W ten klimat rodzinnego świętowania wpisało się serwowanie gorącego poczęstunku. Degustacja czerwonego barszczyku, pasztecików i domowych wypieków, cieszyła się dużym zainteresowaniem i była również okazją do rozmów i składania sobie życzeń noworocznych. Dla dzieci atrakcją była obecność żywych zwierząt w stajence przy kościele. To tu duża część osób robiła rodzinne zdjęcia na pamiątkę pobytu na orszaku w Nunie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania brawami i oklaskami podziękowali młodzieży ze Stajni Stangret z Lorcina za odegranie symbolicznej sceny złożenia darów przez Trzech Mędrców ze wschodu.

Informacja własna parafii

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę