Orszak Kolędowy w uroczystość Trzech Króli w Płocku

W tym roku w Płocku tradycyjny Orszak Trzech Króli, który miał przejść ulicami miasta po raz dziesiąty, zastąpił Orszak Kolędowy. Odbył się on 6 stycznia 2021 roku w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki. Pokłon przed Świętą Rodziną złożyli święci i błogosławieni Kościoła, a także pielęgniarka. Eucharystii w uroczystość Epifanii przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Każdy, kto jest odpowiedzialny za drugiego, jest wobec niego ojcem – powiedział w Roku Świętego Józefa.

Otk2021.jpg

Biskup Mirosław Milewski w homilii podkreślił, że pierwszym i fundamentalnym przesłaniem świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego jest odnowienie przekonania o wadze i roli ojcostwa. Trzej Królowie oddali hołd nie tylko Jezusowi - Bogu-Człowiekowi i Maryi, ale też św. Józefowi. Cieśla z Nazaretu pozostaje wspaniałym przykładem przeżywania ojcostwa.

Kaznodzieja poprosił, aby pomyśleć o ojcach, którzy nie sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. W wypełnianiu roli ojca jest wiele problemów, kryzysów i zmartwień, ale powinno to motywować do odkrywania, przypominania, opisywania wspaniałych ojców: tych, którzy nie wstydzą się klękać, ciężko pracować, bawić ze swoimi dziećmi, a gdy trzeba – także upomnieć je z miłością.

„Każdy, kto jest odpowiedzialny za drugiego, jest wobec niego ojcem. Niemal każdego dnia zdajemy egzamin z takiej odpowiedzialności za innych, wobec których mamy okazywać nasze ojcostwo. W czasie pandemii wyrażamy to przez troskę o chorych, starszych, bezdomnych. W warunkach nauczania on-line szukamy możliwości opieki nad uczniami i studentami, aby nie stracić z nimi kontaktu i okazji do wychowania” – powiedział bp Milewski.

Stwierdził, że w czasie kryzysu zdrowotnego wielu kapłanów i wiele sióstr zakonnych szuka dróg dotarcia do ludzi zagubionych i zdezorientowanych. Wokół jest wiele wyrazów ojcostwa, z których nie zawsze ludzie zdają sobie sprawę. W uroczystość Trzech Króli, stając przed domem św. Józefa, trzeba wraz z nim zawierzać je Bogu.

Za zrządzenie Opatrzności uznał ogłoszenie roku 2021 – Rokiem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który swoje kazania często rozpoczynał słowami: „Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje!”.

„W czasie, gdy trwa kryzys ojcostwa, także wśród kapłanów i biskupów, Kościół przypomina postać Prymasa Tysiąclecia. Pozwala to odkryć na nowo, że księża są powołani do ojcostwa duchowego. W ciągu ostatnich miesięcy niejednokrotnie przekonali się, że najbardziej okazali się ojcami w konfesjonale, przy łóżku chorych i umierających, w cierpliwej obecności i towarzyszeniu wiernym w mediach społecznościowych. Ludzie zawsze będą potrzebowali prawdziwych ojców duchownych, którzy będą mieli dla nich czas na spowiedź, Mszę świętą, rozmowę i uśmiech” - zaakcentował biskup pomocniczy.

Dodał, że Mędrcy poszli do domu, z którego promieniowało ojcostwo św. Józefa, jego opiekuńczość, siła ducha i troska o powierzonych mu bliskich: „Nawet jeśli w świecie wokół będzie wielu Herodów, z atrakcyjną wizją życia i błyszczącymi pomysłami na sukces bez odpowiedzialności, to dobry przykład, wiara i ufność ojca duchownego, który jest prawdziwy i wierny, będą zawsze silniejsze i przekonujące, a ludzie bez trudu rozpoznają te cechy w swoim kapłanie” - uważał bp Milewski.

6 stycznia 2021 roku przypada 24. rocznica sakry biskupiej bp. Piotra Libery. Święcenia biskupie przyjął on z rąk papieża Jana Pawła II w 1997 roku w Rzymie Z tej okazji podczas Eucharystii życzenia przekazali mu wierni z parafii św. Stanisława Kostki: „Życzymy, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi, na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy, odnajdywał ewangeliczną radość płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom. Niech Bóg, który jest Miłością, obdarzy Cię zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami na dalsze lata twego pasterskiego posługiwania” – powiedzieli płocczanie.

Ponadto w czasie Eucharystii ks. Dariusz Malczyk, ceremoniarz biskupi, odśpiewał „Annuntiatio”, czyli uroczyste ogłoszenie tegorocznej daty Wielkanocy i pozostałych świąt ruchomych.

Eucharystię poprzedził pokłon przed Świętą Rodziną - świętych i błogosławionych Kościoła, wybitnych salezjanów i postaci historycznych. Złożyła go także pielęgniarka – przedstawicielka ochrony zdrowia, która angażuje wszystkie siły w walce z pandemią. W role Świętej Rodziny wcielili się: Małgorzata, Mariusz i mały Ignacy Gontarek. Królami byli: Leszek Brzeski, Andrzej Żabka i Krzysztof Sobociński.

Kolędowanie przed Eucharystią, a także w jej trakcie, poprowadził zespół Bosco Band z gościnnej „Stanisławówki”. W organizację Orszaku Kolędowego włączyło się także Duszpasterstwo „Petroklezja” z tej parafii. Uczestnicy spotkania tradycyjnie otrzymali korony i śpiewniki, a także foldery o 30. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Płocka w 1991 roku. Treść opracował ks. dr Wojciech Kućko, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej. Foldery ufundował Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Orszak Kolędowy Anno Domini 2021 zorganizował komitet, skupiający około 30 organizacji i stowarzyszeń katolickich, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej na czele. Wszystkim za zaangażowanie podziękował prezes Witold Wybult. Patronami Orszaku byli: biskup płocki Piotr Libera, prezydent miasta Andrzej Nowakowski i starosta powiatu płockiego Mariusz Bieniek.

Orszak Kolędowy transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę