Ojcowie pasjoniści w Przasnyszu rozpoczęli rok jubileuszowy

- Dogmat maryjny żyje przez znaki Boże, którymi są objawienia, przez heroizm życia licznych świętych, przez nauczanie Kościoła i głęboką pobożność Ludu Bożego – powiedział bp Piotr Libera do wiernych w Przasnyszu. 8 grudnia wieczorem biskup płocki przewodniczył Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki, z okazji obchodzonego odpustu. Zainaugurowano tam też rok jubileuszowy z okazji 300. rocznicy powstania Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, czyli ojców pasjonistów.

Pasjonisci2.jpg

foto: Wojciech Ostrowski/Gość Płocki

Bp Piotr Libera w czasie Eucharystii w sanktuarium przasnyskim zastanawiał się, jak rozumieć Niepokalane Poczęcie Maryi w kontekście izolacji i dystansu społecznego, gdy ludzi osacza epidemia, niepewność i lęk. Dlatego przypomniał słowa współczesnej włoskiej poetki Aldy Merini, która uważa, że w Niepokalanym Poczęciu „Bóg ucałował nas łaską”, w tej tajemnicy „niebo ucałowało ziemię”, a odwieczne piękno Boga pochyliło się nad brzydotą grzechu i kruchością człowieka.

Dodał, że „piękny dogmat” o Niepokalanym Poczęciu Maryi ma licznych świadków, świętych i kandydatów na ołtarze. W Przasnyszu jest nim sługa Boży ojciec Bernard Kryszkiewicz - Bernard od Matki Pięknej Miłości. Dogmat maryjny żyje przez znaki Boże, którymi są objawienia, przez kontemplację i heroizm życia licznych świętych, przez nauczanie Kościoła i głęboką pobożność Ludu Bożego. Jest rękojmią, że Bóg naprawdę prowadzi i zwycięża: w Maryi od chwili Jej Niepokalanego Poczęcia, depcząc głowę starodawnego węża: potęgi zła, wojny i nienawiści, grzechu, kłamstwa i zgubnych ideologii.

„To Maryja Niepokalana Przewodniczka prowadziła ojca Bernarda Kryszkiewicza do chorych na tyfus, umierających na zarazę, do tego stopnia, że sam swoje życie i zdrowie do końca poświęcił dla chorych. Wiodła też drogami heroizmu aż po męczeństwo siedmiu ojców pasjonistów z Przasnysza, którzy oddali swe życie w czasie ostatniej wojny w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie” - przypomniał hierarcha.

Kaznodzieja zaznaczył ponadto, że obecnie ojcowie pasjoniści – czciciele Maryi Niepokalanej, w czarnych habitach z widocznym krzyżem i sercem, rozpoczynają w Przasnyszu swój jubileusz: mija 300 lat od powstania Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, a miejscowe sanktuarium staje się kościołem jubileuszowym, w którym pod zwykłymi warunkami można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

Zauważył, że jubileusz pasjonistów przypada w „ godzinie Krzyża”, w cieniu groźnej epidemii koronawirusa. Kiedy 300 lat temu założyciel św. Paweł od Krzyża nadawał duchowy rys nowej rodzinie zakonnej, kładł nacisk na samotność, ubóstwo i modlitwę. Te trzy rysy charyzmatu są wzięte z krzyża Pana Jezusa i mają się powtórzyć w duchowym życiu pasjonisty.

Fotorelacja - Gość Płocki

foto: Wojciech Ostrowski/Gość Płocki

Bp Libera dodał, że hasło jubileuszu: „Wdzięczność, proroctwo, nadzieja” stawia pasjonistów blisko maryjnego „Fiat” ze Zwiastowania i Jezusowego „Pragnę” z krzyża, także blisko różnorakiej biedy współczesnego człowieka.

Na zakończenie Eucharystii odnowiony został akt zawierzenia polskiej prowincji pasjonistów Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Eucharystię poprzedziła konferencja poświęcona historii i duchowości pasjonistów w klasztorze, z udziałem o. dr. Łukasza Andrzejewskiego CP – przełożonego prowincjalnego i o. dr. hab. Waldemara Linke CP. Ze względów sanitarnych była transmitowana w internecie. Odmówiono także różaniec w kościele. Gospodarzem uroczystości był o. Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu. Wzięli w niej udział reprezentanci klasztorów pasjonistów z kraju.

Aktualnie w 62 krajach na 6 kontynentach pracuje około 1800 pasjonistów. Polska prowincja liczy około 50 zakonników pracujących w 10 klasztorach w Polsce, na Ukrainie i w Czechach. Historię zgromadzenia przybliża przygotowana przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu wystawa, znajdująca się na terenie przasnyskiego sanktuarium.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę