Odsłonięcie tablicy ku czci rtm. Witolda Pileckiego w parafii św. Józefa w Płocku

Na terenie parafii pw. św. Józefa w Płocku odsłonięto tablicę ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego: - „Dla rotmistrza Pileckiego wiara była czymś bardzo istotnym” – powiedział z okazji uroczystości ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii. Tablica powstała z inicjatywy Cezarego Okraszewskiego, żołnierza 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronuje Pilecki.

Pilecki1.jpg

Uroczystość odsłonięcia tablicy rozpoczęto Mszą św. Przewodniczył jej ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, który w kazaniu przypomniał postać rtm. Witolda Pileckiego, zdolnego dla dobra ojczyzny do najwyższej ofiary.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli na plac przed kościołem. Gdy na maszt stojący obok tablicy wciągana była flaga Polski, zaśpiewano hymn narodowy. Po przecięciu biało-czerwonej wstęgi, która znajdowała się na pomniku, symboliczne salwy honorowe oddali członkowie 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej oraz Bractwo Kurkowe.

Fotorelacja Gość Płocki

 foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Pierwsza w Płocku tablica dedykowana rtm. Witoldowi Pileckiemu (1901-1948) powstała z inicjatywy płocczanina, Cezarego Okraszewskiego, żołnierza 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6 MBOT), której patronem jest Pilecki (w jej skład wchodzi 64. Batalion Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Płocku).

„Pilecki był wielkim patriotą i bohaterem, który całe życie poświęcił dla Polski. W dzisiejszych czasach trzeba pokazywać ludziom autorytety, za którymi mogliby podążać, a takim autorytetem był Pilecki. W Płocku nie było też do tej pory miejsca, w którym można byłoby zapalić znicz w jego intencji” – powiedział Cezary Okraszewski.

Pomysł wsparł ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku: „Rotmistrz Witold Pilecki jest niewątpliwie postacią godną uczczenia. Ten ochotnik do Auschwitz, twórca obozowej konspiracji, autor raportu z obozu i powstaniec warszawski, był też osobą religijną. Gdy żegnał się z żoną w więzieniu na Rakowieckiej, przekazał jej, aby wychowywała dzieci w oparciu o wskazania zawarte w książce ‹O naśladowaniu Chrystusa› Tomasza à Kempis. Wiara była dla niego czymś bardzo istotnym. To Żołnierz Wyklęty był ze wszech miar szlachetnym człowiekiem” - podkreślił z okazji uroczystości gospodarz parafii św. Józefa w Płocku.

W uroczystości udział wzięły m.in. poczty sztandarowe służb mundurowych i uczniowie płockich szkół mundurowych.

Odsłonięciu tablicy towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego 64. Batalionu MBOT oraz pojazdów historycznych Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych „Wisła”.