Odpust w Żurawinie

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie Przemienienia Pańskiego w Żurawinie (parafia Mochowo w dekanacie tłuchowskim) dobyły się uroczystości odpustowe. Do miejsca, gdzie szczególny kult odbiera Matka Boża Żurawińska, jak każdego roku, przybyli pielgrzymi z okolicznych miejscowości. W tym roku było ich nieco mniej, zapewne z powodu epidemii, upałów czy pory żniwnej.

Zurawin.jpg

Tegorocznym kaznodzieją odpustowym na wszystkich Mszach św. był ks. Andrzej Zakrzewski. Uroczysta suma została odprawiona o godz. 12:00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prałat Tadeusz Reszka – proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. W czasie centralnej Mszy św. kaznodzieja przytoczył między innymi tekst autorstwa ks. Walentego Załuski z 1905 r: I, jak utrzymują, podczas każdego odpustu mają się tu dziać cuda. To też istnieje poważna tradycja, że tu działo się od dawien dawna wiele cudów, czego dowodem cały stos kul, złożonych pod kościołem przez chorych na nogi. Były tu również i liczne wota, lecz zostały rozkradzione, a niektóre przeniesiono do parafialnego kościoła w Mochowie – z obawy nowej kradzieży.

Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna, w czasie której zainteresowanie wzbudzał poczet sztandarowy Rycerzy Kolumba z Wejherowa. Nad sprawnym i godnym przebiegiem uroczystości czuwał miejscowy duszpasterz ks. Krzysztof Muzal.


Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę