Odnowienie zabytkowych krypt rodu Krasińskich w Opinogórze

Otwarcie i poświęcenie zabytkowych krypt rodu Krasińskich oraz pomnika nagrobnego Zygmunta Krasińskiego, odbyło się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze: - Dziedzictwo rodu Krasińskich łączy nas duchowo – powiedział podczas uroczystości ks. biskup Roman Marcinkowski.

Opinog_ra.jpg

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze to bardzo ważne miejsce, nazywane „mazowieckim Wawelem”, ponieważ został w nim pochowany Zygmunt Krasiński, jeden z trzech wieszczów narodowych, autor m.in. „Nie-boskiej komedii” i „Irydiona”.

Odbyło się tam oficjalne otwarcie i poświęcenie poddanych renowacji krypt grobowych rodu Krasińskich oraz trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu. W zabytkowych kryptach pod kościołem odsłonięto także pomnik nagrobny wieszcza, a obok ustawiono popiersia członków rodu Krasińskich.

Poświęcenia odnowionych miejsc dokonał bp Roman Marcinkowski: - Dziedzictwo rodu Krasińskich, zwłaszcza wieszcza Zygmunta, łączy nas duchowo i rodzi nowe pasje. Uczy nas także, abyśmy nie zapominali o korzeniach i czuli się odpowiedzialni za wspólny dom, którym jest Kościół i ojczyzna - mówił w czasie uroczystości biskup senior.

W ramach projektu m.in. dokonano generalnego remontu podziemi kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w ramach którego: odwodniono podziemia, poddano renowacji bądź konserwacji: tynki, posadzki, drzwi, schody zejściowe, płyty upamiętniające Krasińskich, marmurowe płyty, które przykrywają nisze grobowe oraz płyty odlane z brązu (ilustrujące sceny z utworów Z. Krasińskiego), wymieniono płytę upamiętniającą Edwarda Krasińskiego oraz naprawiono mocowania istniejących okien.

Dostosowano też obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych (tzw. schodołaz) oraz wyposażono go w nową instalację elektryczną oraz instalację oświetlenia awaryjnego, kierunkowego, przeciwporażeniową.

Ponadto w podziemiach oddano do użytku kolejne, piąte pomieszczenie. Powstała w nim sala ze sprzętem multimedialnym. Przygotowana prezentacja przedstawia historię kościoła, podziemi grobowych i cmentarza. Zastosowano urządzenia do odtwarzania prezentacji, a przed salą ustawiono infokioski.

Poddano konserwacji także wybrane zabytkowe nagrobki na cmentarzu grzebalnym parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze: Franciszka Girardota, nagrobek Krzeczkowskich, Heleny z Hemmersów baronowej de la Haye, Jana Kazimierza Trockiego, Jana Nowickiego, Karola Jeżewskiego, nagrobek Katarzyny z Foglerów Rozpędowskiej, ks. Alojzego Ludwika Chiariniego, Mikołaja Grette, Stanisława Dunin - Wąssowicza, Stanisława Krynickiego, Tadeusza Wyleżyńskiego, ks. Wiktora Mościckiego.

Podczas spotkania w Opinogórze podziękowano wszystkim, którzy byli zaangażowani w odnowienie zabytkowych miejsc. Okolicznościowy medal otrzymał m.in. biskup senior Roman Marcinkowski i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan. Jarosław Arbat.

Organizatorami uroczystości byli: ks. kan. Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogorze i Roman Kochanowicz, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Całkowita wartość projektu pod nazwą „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze” wyniosła 1.787.340,24 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 1.084.181,60 zł. Natomiast kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego, to 698.558,64 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę