Od Stasia do Maryi - pielgrzymka rowerowa z Przasnysza na Jasną Górę

50 rowerzystów jedzie z Przasnysza w pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę, pod hasłem Od Stasia do Maryi. Wyruszyli spod kościoła farnego, w którym w 1550 roku został ochrzczony św. Stanisław Kostka, a pod drodze odwiedzili poświęcone mu sanktuarium w Rostkowie. Do celu swej podróży mają dotrzeć 23 sierpnia.

Rowerowa_przasnysz.jpg

Rowerzyści z Przasnysza i diecezji płockiej wybrali się w pielgrzymkę rowerową „Od Stasia do Maryi” po raz trzeci. Przyznają, że są to dla nich rekolekcje w drodze: z jednej strony rozważają dzieło życia św. Stanisława Kostki (1550-1568), głównego patrona diecezji płockiej oraz patrona dzieci i młodzieży, z drugiej zaś swoje intencje i trud kierują do Matki Bożej z Jasnej Góry.

Wyruszenie pielgrzymki poprzedziła Msza św. w kościele farnym (św. Wojciecha), w którym św. Stanisław Kostka został w 1550 r. ochrzczony: - Jedziemy, aby powierzyć wszystkie nasze sprawy: troski i radości naszej Matce – podkreślił ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii oraz duchowy przewodnik pielgrzymki.

Fotorelacja fanpage Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

Pierwszym przystankiem pielgrzymów było położone w odległości około 6 km od Przasnysza Rostkowo, skąd pochodził św. Stanisław Kostka i gdzie znajduje się poświęcone mu sanktuarium.

W programie pielgrzymki są m.in. Msze św. i Apele Jasnogórskie. Rowerzyści będą przejeżdżać przez Czerwińsk nad Wisłą, Krysk (skąd pochodziła Małgorzata z Kryskich, matka św. Stanisława Kostki), Niepokalanów, Rawę Mazowiecką, Spałę i Gidle. Łącznie pokonają trasę około 400 km. Przed tron Matki Bożej Jasnogórskiej dotrą 23 sierpnia.

W pielgrzymce „Od Stasia do Maryi” uczestniczy 50 osób z wielu miejsc w diecezji płockiej m.in. z Przasnysza, Ciechanowa, Płoniaw, Pawłowa, Drążdżewa, Krasnego i Bogatego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę