Obrzęd kandydatury w Wyższym Seminarium Duchownym

- Obecny kryzys Kościoła jest przede wszystkim kryzysem duchowieństwa - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny złożyli kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Kandydatura_2019.jpg

W drugą niedzielę Adwentu, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny bp Mirosław Milewski zaznaczył, że obecni w kaplicy alumni czekają na diakonat i kapłaństwo. Powiedzieli „tak” na zaproszenie Jezusa. Jeśliby gdzieś „z tyłu głowy” pozostawiali sobie jakieś furtki do ewentualnego porzucenia kapłaństwa, to powinni odejść od razu.

- Z wielkim niepokojem obserwujemy co się dzieje z księżmi. Jakże często docierają do nas złe wiadomości o kapłańskich odejściach, brudach, nadużyciach. I ten mrok niektórych duchownych, którzy stali wilkami w Owczarni Pana, przysłania blask kapłaństwa i uderza we wszystkich dobrych i szlachetnych księży. Ten mrok bardzo nas rani i powoduje, że każdy ksiądz staje się podejrzanym – powiedział kaznodzieja.

Dodał, że szeregi kapłańskie toczy choroba sekularyzacji i egoizmu. Wielu księży egzystuje w kulturze tymczasowości. Skupieni na zadaniowości, odrywają się od nadprzyrodzoności, od duchowości opartej na życiu łaską, od życia w zjednoczeniu z Bogiem. Uważają, że nie ma rzeczy stałych i trwałych, że wszystko można podważyć, a normy moralne są relatywne. Niestety, w praktyce wygląda to tak, że dowolnie traktują zobowiązania kapłańskie i „bardziej ludzi prowadzą do siebie niż do Boga”.

Biskup stwierdził ponadto, że obecny kryzys Kościoła jest przede wszystkim kryzysem duchowieństwa. Dotyczy to zwłaszcza krajów należących do cywilizacji zachodniej, w tym Kościoła w Polsce, i pogrążonych w najgłębszej zapaści. Prawdziwą plagą stała się tam cała rzesza księży nie tylko niewierzących w dogmaty Kościoła katolickiego, a nawet otwarcie je podważających.

Podkreślił, że Kościół staje przed wielkim zadaniem odbudowy swojego „boleśnie nadszarpniętego autorytetu”. Jest to możliwe poprzez odbudowę morale księży, którzy przeżywają kryzysy, opuszczonych i zniechęconych, których wiara stała się „letnia”. Potrzebne jest duchowe i moralne przebudzenie. Kościołowi pilnie potrzebne są zastępy dobrych księży, dla których Bóg jest w centrum życia, którzy są wierni swojemu powołaniu kapłańskiemu – „fiat” wypowiedzianemu podczas święceń w katedrze, których duchowym tlenem jest żywa wiara.

- Bądźcie dobrymi, porządnymi księżmi, świadomi swoich ograniczeń i grzechów, ale zawsze wierni Sercu Jezusa. Bądźcie „zerojedynkowi” w myśleniu i posłudze. W centrum życia, myśli i działania zawsze stawiajcie Boga. Nieustannie kierujcie oczy na krzyż, starajcie się o intymną i osobistą relację z Panem Jezusem, żyjcie Jego Ewangelią, systematycznie i wytrwale się módlcie, ofiarnie służcie bliźnim, a Kościół traktujcie jako Ciało Chrystusa a nie ludzką organizację - apelował do przyszłych księży biskup pomocniczy diecezji płockiej.

W czasie Mszy św. bp Milewski przewodniczył obrzędowi kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu, z udziałem czterech alumnów. Pochodzą oni z parafii: Rościszewo, Gradzanowo, Ostrowite i Świętej Trójcy w Rypinie. W uroczystości uczestniczyli m.in. opiekunowie kursów ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, wykładowcy i wychowawcy seminaryjni oraz pozostali alumni.

W obecnym roku akademickim w płockim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się trzydziestu kleryków, w tym czterech na kursie pierwszym.

Fotorelacja na fanpage @wsdplock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę