Obchody Roku św. Jana Pawła II w diecezji płockiej

Mozaika w „oknie papieskim” domu biskupów płockich, wystawa o pobycie św. Jana Pawła II w 1991 roku w Płocku i rekolekcje powołaniowe w oparciu o myśli Papieża, zaplanowano w diecezji płockiej w Roku św. Jana Pawła II. W Kościele płockim zostanie on zainaugurowany 6 stycznia, podczas Orszaku Trzech Króli, z udziałem bp. Piotra Libery. Papież Polak odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 roku.

Jp2.jpg

W diecezji płockiej trwają przygotowania do Roku św. Jana Pawła II, którego obchody  rozpoczną się 6 stycznia 2020 r. podczas Orszaku Trzech Króli. Będzie w nim szedł biskup płocki Piotr Libera, który po półrocznej nieobecności w diecezji, spowodowanej pobytem w klasztorze kamedulskim pod Krakowem, powróci do diecezji. 

Ustalono, że upamiętnione zostanie płockie „okno papieskie”, znajdujące się w domu biskupów płockich. Jest to drugie okno w Polsce (po ul. Franciszkańskiej w Krakowie), z którego Jan Paweł II rozmawiał z wiernymi. Powstanie tam mozaika i informacja o tym historycznym wydarzeniu.

Rocznica urodzin Papieża uwieczniona zostanie także tablicą pamiątkową na ścianie budynku Wyższego Seminarium Duchownego, obok pomnika bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, gdzie modlił się Gość z Watykanu. Poświęcenie tablicy zaplanowano na 28 maja, w rocznicę męczeńskiej śmierci arcybiskupa w niemieckim obozie w Działdowie.  

W Muzeum Diecezjalnym zorganizowana zostanie wystawa poświęcona wizycie Papieża w Płocku w dniach 7-8 czerwca 1991 r. Znajdą się na niej pamiątki, zdjęcia, wspomnienia związane z tym historycznym wydarzeniem. Zostaną też podjęte starania o zrealizowanie filmu o śladach św. Jana Pawła II w Płocku.  

Ponadto zaplanowano cztery sesje rekolekcji powołaniowych o rozeznawaniu powołania, w kilku różnych miejscach diecezji, adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w oparciu o myśli św. Jana Pawła II o kapłaństwie. Osobie świętego Papieża poświęcony zostanie też w czerwcu Marsz dla Życia i Rodziny, a w sierpniu - 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę.  

W parafiach każdego 22. dnia miesiąca (22 października przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II) organizowane będą nabożeństwa okolicznościowe. W oparciu o jego nauczanie opracowane zostaną do wykorzystania teksty nabożeństw eucharystycznych na pierwsze niedziele miesiąca, a także rozważania na nabożeństwa październikowe.

Ponadto w każdym dekanacie zorganizowane zostaną comiesięczne spotkania dla młodzieży w oparciu o nauczanie Papieża Polaka. Parafie będą mogły ufundować papieskie pamiątki na swoim terenie (rzeźby, tablice, szaty liturgiczne). 

Rok 2020 w Polsce, z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, przypadającej 18 maja, będzie Rokiem św. Jana Pawła II. Odpowiednie uchwały podjęły Sejm i Senat RP. Zwrócono w nich uwagę, że Papież „zajmuje (…) szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę