Oaza diecezji płockiej ma 23 podopiecznych akcji Adopcja Serca

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej przekazuje w ramach akcji Adopcja Serca środki na naukę 23 afrykańskich dzieci: - Latem chcemy tam pojechać, aby rozeznać potrzeby na miejscu – zapowiada Katarzyna Przybyłek z Diakonii Misyjnej.

Foska.png

Akcja Adopcja Serca jest jedną z najpopularniejszych inicjatyw, które prowadzi Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. Uczestniczy w niej wiele rodzin, a także coraz więcej szkół, które decydują się na opłacanie nauki w szkole afrykańskim dzieciom. Obecnie taką pomoc otrzymują 23 osoby. Na ich naukę przeznaczane są też środki pozyskiwane podczas okolicznościowych kiermaszów.

- Akcję Adopcji Serca prowadzimy od 2 lat. Cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem naszych członków: Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. Za prowadzenie akcji odpowiada małżeństwo Magdaleny i Andrzeja Waleszczyńskich. Wspieramy dzieci z Kapiri Mposhi w Zambii. Chcemy pojechać tam latem na 2-3 miesiące, aby rozeznać potrzeby na miejscu – zapowiada Katarzyna Przybyłek z Diakonii Misyjnej, studentka IV roku Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Jeśli nie zaistnieją nieprzewidziane przeszkody, do Zambii poleci dwoje wolontariuszy z diecezji płockiej. Będą pracować w szkole i w szpitalu. Postarają się zorganizować tam rekolekcje, poznać zwykłe życie afrykańskich dzieci, zaprzyjaźnić się ze swoimi podopiecznymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę