O. Piotr Bęza: trzeba zrezygnować z tego, co przeszkadza w drodze do Boga

O tym, że jeśli coś przeszkadza człowiekowi w drodze do Boga, to trzeba z tego zrezygnować, powiedział o. Piotr Bęza CMF, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, w parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Płocku. W niedzielę 11 sierpnia br. przewodniczył Sumie odpustowej oraz przekazał relikwie św. Antoniego M. Klareta. Podczas Eucharystii profesję zakonną odnowili dwaj zakonnicy z Togo i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Odpust_g_rki.jpg

O. Piotr Bęza CMF przewodniczył Sumie odpustowej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (patronem kościoła jest św. Dominik), którą w lipcu misjonarze klaretyni objęli w administrowanie. Był to pierwszy odpust po przejęciu parafii przez zakonników.

W kazaniu o. Bęza powiedział, że św. Dominika, św. Maksymiliana M. Kolbego i św. Antoniego M. Klareta łączy wspólny mianownik, którym jest Maryja. Wszyscy trzej wiedzieli, że jeśli powierzą Jej swoje życie, wtedy ich droga do Pana Boga będzie krótsza. Także, że jeśli coś stoi na przeszkodzie, by iść tą drogą, to powinni z tego zrezygnować.

- Matka Boża wie najlepiej, jak dotrzeć do Jezusa, jak nawiązać z Nim relacje, jak Mu służyć w drugim człowieku. Jeśli ktoś nie potrafi służyć, nie nawiąże trwałej relacji z Bogiem. Czy potrafię tak jak Maryja iść do Boga z drugim człowiekiem? Wiara powinna mieć zawsze odniesienie w życiu – podkreślił kaznodzieja.

Zaznaczył ponadto, że Maryja jest „kobietą zaufania, kobietą nadziei”. Uczy, jak radzić sobie z cierpieniem. W ostatnich wiekach wielokrotnie objawiała się na różnych kontynentach. Jej aktywność powinna zastanowić: - Maryja jest najkrótszą, najpewniejszą drogą, by spotkać się z jej Synem – zaakcentował o. Piotr Bęza.

Przełożony prowincjalny przekazał także parafii relikwie św. Antoniego M. Klareta oraz innych klaretyńskich męczenników.

Poza tym podczas Eucharystii profesję zakonną odnowili dwaj zakonnicy z Afryki: Eric Guy Roland Djan Kouame CMF z Wybrzeża Kości Słoniowej i Jean Atsu Mawuse Gnansounou CMF z Togo. Klaretyni m.in. złożyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Po sumie odpustowej na wiernych czekał posiłek z grilla, napoje, słodycze. Można było obejrzeć wystawę misyjną czy zakupić książki, a także wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry z Piątku (diecezja łódzka), która wcześniej zapewniła oprawę muzyczną Eucharystii.

W programie dnia było także spotkanie z misjonarzami oraz wieczorny koncert w wykonaniu s. Joanny Jabłońkiej MC i o. Marcina Kowalewskiego CMF (zespół „Fragua”).

Bogaty program dnia odpustu przygotował proboszcz parafii ks. Marcin Kowalewski CMF.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę