Nowy tom „Duchowieństwa diecezji płockiej”

Ukazał się nowy tom opracowywanej przez ks. prof. Michała M. Grzybowskiego serii „Duchowieństwo diecezji płockiej”. Ósma część zawiera 354 hasła: biogramy kapłanów pracujących w diecezji płockiej w latach 1561 – 1900 oraz biogramy kapłanów zmarłych niedawno. Biogramy opracowano na podstawie badań i kwerend przeprowadzonych w zbiorach Archiwum Diecezjalnego.

Grzybowski-ksiazki.jpg

Seria „Duchowieństwo diecezji płockiej” wydawana jest od 2007 roku, a jej celem jest przedstawienie wszystkich członków prezbiterium płockiego od zakończenia soboru trydenckiego do czasów współczesnych. Autor na podstawie własnych badań i poszukiwań opracował 2807 życiorysów biskupów i kapłanów. Dotychczas ukazały się następujące tomy:

M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 1. Cz. 1: wiek XX, Płock 2007, ss. 616.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 1. Cz. 2: wiek XX, Płock 2008, ss. 491.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 2: wiek XIX, Płock 2010, ss. 457.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 3: wiek XIX, Płock 2012, ss. 302.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 4: wiek XIX, Płock 2014, ss. 309.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 5, Płock 2016, ss. 325.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 6, Płock 2017, ss. 340.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 7, Płock 2019, ss. 191.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 8, Płock 2021, ss. 221.

Książki można nabywać w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (Płock, pl. Narutowicza 8, tel. 24 262 26 04, 24 366 99 50).