Nowe informacje w związku ze spotkaniem kapłańskim (25 listopada 2022 r.) oraz z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego (26 listopada 2022 r.)

Podajemy do wiadomości nowe, dodatkowe informacje związane z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego oraz z poprzedzającym go spotkaniem Księdza Biskupa z kapłanami Diecezji Płockiej w dniu 25 listopada 2022 r.

 1. Przypominamy i ponownie zapraszamy w imieniu Biskupa Płockiego na modlitewne spotkanie kapłańskie do bazyliki katedralnej w Płocku w piątek 25 listopada 2022 r. o godz. 20.00. Będziemy uczestniczyć w nabożeństwie Słowa Bożego połączonym z adoracją Najświętszego Sakramentu. Modlitwie przewodniczyć będzie Ks. Biskup Szymon Stułkowski, a konferencję wygłosi Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po nabożeństwie wszyscy kapłani zaproszeni są na poczęstunek do restauracji „Pod Trąbami” (ul. Mostowa 1).

 2. Przypominamy, że Msza Święta z liturgicznym ingresem do płockiej bazyliki katedralnej Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego będzie miała miejsce w sobotę 26 listopada 2022 r. o godz. 11.00. Jest to uroczystość otwarta, do udziału w której zostali zaproszeni wszyscy diecezjanie oraz zaproszeni imiennie goście. Ze względu na wielu zaproszonych gości należy być przygotowanym na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w katedrze.

 3. W czasie sobotniego ingresu nie przewiduje się uczestnictwa pocztów sztandarowych.

 4. Uroczystość ingresowa będzie transmitowana za pośrednictwem TVP3 Warszawa i Telewizji Trwam oraz w Internecie za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej: na kanale YouTube KRDP TV, na Facebook’u KRDP oraz tradycyjnie na antenie radiowej.

 5. Jeśli chodzi o obsługę medialną, wstęp do katedry mają dziennikarze i fotoreporterzy, którzy zwrócili się uprzednio po akredytacje prasowe. Identyfikatory będą do odbioru w godz. 10.00-10.45 w recepcji, znajdującej się w głównym wejściu do katedry, za okazaniem legitymacji prasowej.

 6. Indywidualne życzenia i gratulacje dla Biskupa Płockiego Szymona będzie można przekazać w katedrze przed prezbiterium, tuż po zakończonej Eucharystii ingresowej po powrocie Ks. Biskupa z zakrystii.

 7. Przypominamy, że ze względów organizacyjnych dojazd ul. Mostową do katedry i Placu Narutowicza będzie możliwy tylko dla księży biskupów i gości z imiennymi zaproszeniami (w Płocku z powodu remontu zamknięta jest ul. T. Kościuszki). Dlatego uprzejmie prosimy, aby kapłani Diecezji Płockiej, osoby konsekrowane i wierni świeccy pozostawili swoje auta osobowe na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku oraz na parkingu przy Teatrze Dramatycznym w Płocku (na rogu ul. Nowy Rynek i Al. Jachowicza). Auta osobowe wjeżdżające na parking przy Teatrze Dramatycznym muszą mieć umieszczoną za przednią szybą kartkę z napisem „Katedra”. Informujemy również, że auta osobowe w sobotę można zaparkować bezpłatnie na terenie całego miasta Płocka.

 8. Autokary będzie można zaparkować na parkingu przy Al. Kilińskiego – w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka”, przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. Prosimy również o umieszczenie za szybą autokaru kartki z napisem „Katedra”.

 9. Dla ogólnego porządku i organizacji uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń służb mundurowych.

 10. Po zakończonej uroczystości wszystkich kapłanów zapraszamy na posiłek do Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego (I piętro).

 11. Uprzejmie prosimy, aby zapoznać się również z komunikatami liturgiczno-porządkowymi z dnia 16 listopada br.

Płock, dnia 23 listopada 2022 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii Płockiej    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę