Nowe boiska przy parafii św. Stanisława Kostki w Płocku

Dwa nowe boiska sportowe powstały przy płockiej parafii pw. św. Stanisława Kostki, prowadzonej przez księży salezjanów. Teren ten został użyczony miastu przez parafię i diecezję płocką. Z obiektów będą korzystali uczniowie pobliskiej szkoły oraz pozostali płocczanie. Boiska poświęcił ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców: - Z tych boisk jest tylko krok do kościoła – zwrócił uwagę podczas uroczystości 30 stycznia br.

Boiska-salezjanie.jpg

Przy kościele salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki w Płocku miasto Płock urządziło dwa boiska sportowe. Formalnie właścicielami działek była parafia oraz diecezja płocka, które użyczyły ich miastu nieodpłatnie na okres 10 lat. Urząd Miasta Płocka zbudował na tym terenie dwa nowe wielofunkcyjne obiekty za około 1,5 mln zł.

Poświęcił je ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców: - Tu był kiedyś pusty plac, a teraz są boiska. Z tych boisk jest tylko krok do kościoła – kapłan zwrócił uwagę na bezpośrednie sąsiedztwo świątyni parafialnej. Podczas poświęcenia boisk towarzyszył mu proboszcz parafii ks. Wiesław Kania SDB i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Z nowych obiektów sportowych będą korzystali uczniowie pobliskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku, a po godzinie 15.00 - chętni płocczanie. W godzinach popołudniowych nadzór nad obiektami będzie sprawowała płocka „Stanisławówka”. Z boisk będzie można korzystać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Płocczanie mają do dyspozycji jedno boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz drugie - z nawierzchnią poliuretanową, na którym można grać w piłkę koszykową bądź siatkową. Zapewniono też infrastrukturę m.in. w postaci ławek, stojaków na rowery, parkingu dla samochodów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę