Niedziela z misjonarzami w parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu

Wpisując się w przeżywanie października jako Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego gościliśmy w parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu wyjątkowych gości. Przybyli do nas w niedzielę 27 października br. na zaproszenie księdza proboszcza Mariusza Oryla.

Radziwie_misje.jpg


Parafię w Płocku-Radziwiu odwiedzili: ks. Marek Kowalski ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który przez wiele lat pracował jako amisjonarz w krajach Afryki, a obecnie pracuje w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, pan Jean Chrysostome Sanza Mulangu - wolontariusz współpracujący z salezjanami, mieszkający od wielu lat w Polsce, aktywnie udzielający się na rzecz pomocy krajom afrykańskim oraz dwie płockie uczennice szkół średnich: Daria Gzowska i Natalia Skrzynecka, które przygotowują się w SOM do wolontariackiego wyjazdu na misje do Afryki.

Podczas każdej Mszy Świętej byli dla nas świadectwem żywej i pięknej wiary w Boga. Wyjątkowe było kazanie dla dzieci, podczas którego poznały one kilka plemiennych słów i zabawki afrykańskich dzieci. Po Mszy wspieraliśmy misje kupując książki, płyty o tematyce misyjnej, a nawet wyroby rękodzielnicze z Afryki.

Była to wielka radość także dla Oliwii Jędrzejewskiej i Julii Brzozowskiej, dziewczynek podejmujących trud wspierania misji przez modlitwę i korespondencję z misjonarzem z Zambii – ks. Adamem Pergółem.

Parafia pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę