Niedziela Palmowa w bazylice katedralnej w Płocku z Rytem Uroczystego Wejścia

W Płocku główna Msza św. w Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, sprawowana będzie w bazylice katedralnej 2 kwietnia 2023 r. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi Biskup Płocki Szymon Stułkowski. W tym roku obchodom Niedzieli Palmowej będzie towarzyszył Ryt Uroczystego Wejścia. Nie będzie jednak procesji z palmami wokół katedry.

Frond G0a4be4406 640

Msza św. w Niedzielę Palmową rozpocznie się w ogrodzie domu biskupiego (Plac Narutowicza 10) o godz. 11.30. Tam odbędzie się poświęcenie palm i odczytanie Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Potem z ogrodu wyruszy procesja z palmami do katedry (nie będzie procesji z palmami wokół katedry). 

Gdy procesja dojdzie do drzwi katedry, odbędzie się Ryt Uroczystego Wejścia. 

Oto jego scenariusz:

Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski, kapłani i usługujący do liturgii zatrzymają się przed zamkniętymi drzwiami katedry.

Zgromadzony lud (po chwili milczenia) rozpocznie śpiew Psalmu 24:

«Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga Jakubowego».

Rozpocznie się dialog między Biskupem a ludem:

Biskup: «Córo Syjonu, Święte Miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały» 

Chór wraz z ludem: «Któż jest tym Królem chwały?» 

Biskup: «Pan, dzielny i potężny» 

Biskup trzykrotnie uderzy pastorałem w zamknięte drzwi katedry.

Biskup: «Córo Syjonu, Święte Miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały»

Chór wraz z ludem: «Któż jest tym Królem chwały?»

Biskup : «Pan, Bóg Zastępów, Święty Izraela»

Biskup po raz drugi trzykrotnie uderzy pastorałem w zamknięte drzwi katedry.

Biskup: «Córo Syjonu, Święte Miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały»

Chór wraz z ludem: «Któż jest tym Królem chwały?»

Biskup:«Pan, Syn Dawida, On jest Królem chwały»

Biskup po raz trzeci trzykrotnie uderzy pastorałem w zamknięte drzwi katedry. Drzwi się otworzą.

Chór wraz z ludem: «Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały». 

Procesja wejdzie do katedry. Potem nastąpi kontynuacja liturgii Mszy św. wraz ze śpiewem Męki Pana Jezusa. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę