Nagroda „Hipokratesa Mazowsza 2019” dla przychodni Caritas Diecezji Płockiej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Płocku zajął pierwsze miejsce w plebiscycie „Hipokrates Mazowsza 2019”, organizowanym na Mazowszu przez redakcje „Polski Metropolii Warszawskiej” i serwisu Naszemiasto.pl. Tym samym został uznany za najlepszą przychodnię w Płocku i powiecie płockim.

Caritas_budynek.jpg

Plebiscyt „Hipokrates Mazowsza 2019” zorganizowany został po raz pierwszy, wspólnie przez redakcje „Polski Metropolii Warszawskiej” i serwisu Naszemiasto.pl, aby „uhonorować trudną pracy medyków, którzy nieustannie dbają o nasze zdrowie, a czasem i życie”. To lekarze, pielęgniarze czy ratownicy medyczni muszą niejednokrotnie zrezygnować z czasu prywatnego, aby pełnić służbę i pomagać ludziom.

W poszczególnych powiatach w plebiscycie „Hipokrates Mazowsza 2019” można było oddać swój głos (sms, przez internet) m.in. w kategoriach: lekarz rodzinny, pediatra, stomatolog, pielęgniarka, położna oraz gabinet/przychodnia. Następnie nagrodzeni zostali laureaci wojewódzcy. W plebiscycie było łącznie siedemnaście kategorii, z czego jedenaście prowadzonych było wyłącznie na szczeblu wojewódzkim.

W Płocku i powiecie płockim w kategorii gabinet/przychodnia pierwsze miejsce zajął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej: - Zwycięstwo w plebiscycie „Hipokrates Mazowsza 2019” świadczy o naszej pracy na medycznym rynku płockim przez minionych 20 lat, o jakości usług, indywidualnym traktowaniu pacjenta, dobrej, rodzinnej atmosferze. Ta nagroda jest odzwierciedleniem solidnej pracy naszego personelu na rzecz pacjentów należących do NZOZ Caritas Diecezji Płockiej i jego docenieniem przez pacjentów – komentuje Anna Lewandowska, która od 10 lat kieruje przychodnią.

NZOZ prowadzony przez Caritas Płocką został najwyżej oceniony, choć konkurencja była duża - w plebiscycie uczestniczyło kilkadziesiąt przychodni z Płocka i okolic.

Honorowy patronat nad plebiscytem objęli: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 54 w Płocku działa od 20 lat. Udzielane świadczenia, to: Hospicjum domowe, Poradnia POZ, Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarska opieka długoterminowa, punkt szczepień, gabinet zabiegowy. Kieruje nim mgr Anna Lewandowska.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę