Nabożeństwo za męczenników w rocznicę śmierci bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

Nabożeństwo w intencji współczesnych męczenników w 78. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, odbyło się w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. W tym roku Kościół płocki obchodzi 20. rocznicę jego beatyfikacji: - Błogosławiony arcybiskup przekonuje nas, że to, co głosił, w co wierzył i jak żył, było prawdziwe – powiedział ks. dr Wojciech Kućko, organizator nabożeństwa.

Nowowiejski2019.jpg

Modlitwa do męczennika za współczesnych męczenników w Kościele odbyła się w kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela - ks. Antoni J. Nowowiejski, późniejszy biskup płocki i męczennik II wojny światowej, był w nim rektorem.

- Co do nas mówi ten biskup męczennik, którego pomnik tu, w Płocku, często mijamy? - zapytał w czasie nabożeństwa ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. - On przekonuje nas, że to, co głosił, w co wierzył i jak żył, było prawdziwe. Dziś nie tylko go wspominajmy, ale liczmy się również z możliwością złożenia najwyższego świadectwa, skoro nawet teraz tylu naszych braci i sióstr oddaje życie za Chrystusa - mówił duchowny.

W czasie modlitwy odczytano fragment z Listu do Rzymian, że „nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (14, 7). Wybrzmiały też słowa z listu bł. arcybiskupa z grudnia 1939: „Nie upadajcie na duchu. Pracujcie modlitwą. Wielu możecie tak zbawić”.

W czasie nabożeństwa przypomniano też historię obozu koncentracyjnego w Działdowie, „obozu naszpikowanego śmiercią”, gdzie jeden z SS-manów miał powtarzać: „my polskie klechy wykończymy”. Zwrócono także uwagę na skalę prześladowań we współczesnym świecie: na 116 krajów, w których mają one miejsce, na 105 tys. chrześcijan, którzy co roku giną za wiarę, a co oznacza, że co 5 minut ginie jeden wyznawca Chrystusa.

Modlitewne czuwanie zakończono złożeniem zapalonego znicza przy pomniku abp. Nowowiejskiego. Wraz z klerykami uczyniła to płocczanka Teresa Krowicka, która jako dziecko była więźniem obozu w Działdowie - KL Soldau.

Nabożeństwo za męczenników zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo rodzin, Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz Szkoły Katolickie w Płocku.

Pomnik abp. Antoniego J. Nowowiejskiego autorstwa prof. Gustawa Zemły został odsłonięty 5 maja 1991 r. na Placu im. Edwarda Jurgensa, usytuowanym przed kościołem parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Na cokole umieszczono napis: „Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski 1858–1941”. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika zbiegła się z 50. rocznicą męczeńskiej śmierci arcybiskupa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę