Na terenie Ośrodka Caritas w Popowie powstanie eko-ścieżka

Eko-ścieżka, czyli ścieżka edukacyjno-ekologiczna, powstanie na terenie Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Jej budowę dofinansuje w kwocie 71.620,47 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Eko-ścieżka ma uczyć korzystające z niej dzieci szacunku do natury.

Las.jpg

Na terenie Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie, leżącym na terenie Puszczy Białej i Natura 2000, zbudowana zostanie eko-ścieżka. Będzie to ścieżka edukacyjno-ekologiczna o długości 120 m. Jej częścią będzie 20-metrowa ścieżka sensoryczna (chodzenie po takiej ścieżce rozwija u dzieci motorykę, równowagę i koordynację ruchową, stymuluje receptory, zapewnia wrażenia dotykowe i pozwala rozwinąć wyobraźnię dotykową).

Na terenie eko-ścieżki zamontowanych zostanie 18 terenowych pomocy edukacyjnych: 6 tablic edukacyjnych, 3 ławostoły edukacyjne, jeden multi labirynt oraz 8 gier edukacyjnych. Dodatkowo zostaną zamontowane 3 zestawy koszy do segregacji śmieci, co wpłynie na budowanie postawy proekologicznej.

- Eko-ścieżka będzie kolejną atrakcją na terenie naszego ośrodka. Chcemy, aby korzystające z niej dzieci nauczyły się doceniać środowisko naturalne z jego fauną i florą, zwracały uwagę na zagrożenia środowiska, wychowywały do odpowiedniego zachowania podczas pobytu w lesie, na łonie natury – mówi ks. Paweł Rokicki, kierownik Ośrodka Caritas w Popowie.

Cała inwestycja kosztować będzie 80.420,47 zł. Jej budowę w wysokości 71.620,47 zł dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca września.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę