Msze św. za pracowników i chorych w szpitalu covidowym w Dobrzyniu nad Drwęcą

W parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą rozpoczęły się cykliczne Msze św. w intencji pracowników i pacjentów miejscowego szpitala covidowego: - To wyraz naszej solidarności z osobami, które narażają swoje zdrowie i życie dla ratowania życia innych ludzi – powiedział ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii i kapelan w szpitalu.

Ksi_dz.jpg

Solidaryzując się z pracownikami Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz z chorymi, którzy ze względu na zakażenie koronawirusem przebywają zamknięci w salach covidowych, duszpasterze parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej podjęli decyzję o sprawowaniu niedzielnej Eucharystii w intencji personelu medycznego, pracowników oraz chorych pacjentów.

Południowa Msza św. niedzielna z kościoła parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą jest też transmitowana na parafialnym kanale You Tube. Link do transmisji znajduje się pod adresem: https://youtu.be/xLbgdfniFy0.

„Msza św. sprawowana będzie w każdą niedzielę o godzinie 12:00 w kościele parafialnym w Dobrzyniu nad Drwęcą przez cały czas trwania pandemii. To wyraz naszej solidarności z osobami, które narażają swoje zdrowie i życie dla ratowania życia innych ludzi oraz wsparcia dla ciężko chorych, zmagających się z koronawirusem. Do wspólnej modlitwy zachęcamy także rodziny «medyków» oraz najbliższych osób chorujących, którzy z wiadomych powodów nie mogą wejść w odwiedziny na oddziały” – przekazał ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii i kapelan w szpitalu.

Dodał, że od kiedy miejscowy szpital został przemianowany na szpital covidowy, kapelani nie mogą spotykać się z chorymi. Jednak czterej księża z parafii przeszli szkolenie, które umożliwi im udzielenie rozgrzeszenia osobie umierającej, jeśli z woli rodziny zostaną poproszeni o taką posługę duszpasterską. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę