Msza św. z uczniami Szkół Reymontowskich w Koziebrodach

O tym, że dane przez Boga życie może być piękne i radosne, i że warto być wiernym odziedziczonym wartościom, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 22 września br. w Koziebrodach, podczas 23. Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich. Wzięło w nim udział kilkanaście szkół z Polski oraz goście z Kanady: - Reymont cenił wiarę wsi – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Reymontowskie_szko_y.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii zwrócił się do społeczności Szkół Reymontowskich, że wybór patrona, to decyzja o wyznawaniu tych samych wartości, jakie on wyznawał. Władysław Stanisław Reymont, urodzony we wsi Kobiele Wielkie na ziemi łódzkiej, otrzymał prestiżową, międzynarodową Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi” zaledwie rok przed śmiercią, w roku 1924.

- „Chłopi” są dowodem, że Reymont ukochał wieś całym sercem: jej rytm życia zgodny z rytmem przyrody, zwyczaje i obrzędy, święta kościelne, przemiany społeczno-ekonomiczne. Był zafascynowany chłopską energią i prostotą życia. Cenił przywiązanie rolników do ziemi i tę ich świadomość, że ziemia oddaje tym, czym się ją nakarmi. I cenił wiarę wsi - podkreślił kaznodzieja.

Kiedy Reymont dowiedział się, że otrzymał nagrodę, o której marzy każdy pisarz, był zaskoczony. Powiedział, że to nie on, „ale Polska, polska ziemia i jej lud świeci tryumf”.

Bp Milewski powiedział też, że śmierć była dla Reymonta czymś bardzo naturalnym. Tuż przed śmiercią skorzystał z możliwości spowiedzi i przyjął Komunię św. Po śmierci  jego serce wmurowano w filar kościoła pw. Świętego Krzyża w Warszawie, a zabalsamowane ciało pochowano na Cmentarzu Powązkowskim, do ziemi. U jego grobu najdłużej pozostała najbliższa rodzina i znajomi  z Kobieli Wielkich i z Lipiec, których nie można było oderwać od grobu. Płakali i modlili się wzruszeni, bo do końca był im wierny i kazał się pochować po chłopsku, a nie w murowanym grobie.

Zaznaczył, że Reymont, opisując przyrodę w całej je krasie i zachwycie, pozostawił czytelnikom nie tylko sagę o chłopskiej rodzinie Borynów czy inne, znane powieści, ale także zachwyt nad stworzonym światem. Świadom wielkości Boga Reymont chciał, aby naród polski dochowywał wierności Bogu, który niejako „podarował człowiekowi świat, aby ten czynił go sobie poddanym”.

Bp Milewski stwierdził, że młodzi ludzie często zamiast patrzeć na świat, nie odrywają oczu od smartfonów i komputerów. Wydaje się im, że z drugiej strony ekranu jest tłum ludzi, a jednak wielu młodych zmaga się z samotnością, brakiem bezpieczeństwa, poczuciem niezrozumienia, a czasami też z duchową pustką.

- Za szkłem mało jest miłości do bliźniego, a wiele niedobrego hejtu i kłamliwych fake newsów. Najwyraźniej ktoś gdzieś tam schowany „w chmurze”, chciałby wielu młodym przekonać, że nic nie warto i że świat jest szary i smutny. Nie wierzcie im proszę - dane przez Boga życie może być piękne i radosne – przekonywał młodzież bp Milewski.

W dorocznym Zlocie Szkół Reymontowskich w Koziebrodach wzięło udział kilkanaście szkół z Polski, a także goście z kanadyjskiej Fundacji im. Władysława Reymonta w Toronto w Kanadzie.  W programie znalazł się m.in. IV konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem” oraz część artystyczna pt. „Wesele Boryny”. Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę