Msza św. z okazji 25-lecia Domu „Kombatant” w Ciechanowie

„Kościół głosi Ewangelię życia, a nie śmierci. Pochodzące od Boga życie ludzkie, święte i nienaruszalne, jest przeznaczone ku wieczności” - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Ciechanowie. Przewodniczył tam Mszy św. w kaplicy szpitalnej z okazji 25-lecia Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Kombatant.jpg

Bp Mirosław Milewski podczas Mszy św. w kaplicy szpitalnej podziękował wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Dzięki ich profesjonalnej opiece w tym domu „dzieje się dobro”. Pracownicy każdego dnia składają w nim „samarytański dar z siebie”. Dzielą się z mieszkańcami czasem, sercem, dobrem.

Podkreślił, że życie ludzkie, dane od Boga, jest wielką wartością, a Kościół głosi Ewangelię życia, a nie śmierci. Życie jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie: jest przeznaczone ku pełni życia, ku wieczności, jest święte, bo pochodzi od Boga i jest nienaruszalne od poczęcia aż po naturalną śmierć.

„Człowiek chory czy w podeszłym wieku bez względu na to, w jakim znajduje się stanie zdrowia, posiada taką samą godność dziecka Bożego, jak ktoś młody i zdrowy. To nieprawda, że życie poważnie dotknięte chorobą nie jest warte przeżycia. Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Ten, który przezwyciężył śmierć swoim zmartwychwstaniem, nie usunął doczesnych cierpień z życia ludzkiego, ale rzucił na nie nowe światło: światło Ewangelii, światło zbawienia” – zaakcentował bp Milewski.

Wyraził zadowolenie z faktu, że w Domu „Kombatant” jest kaplica. To oznacza, że jego zwierzchnicy troszczą się także o życie duchowe człowieka.  W kaplicy każdy może spotkać się z Jezusem, to jest „serce” domu”, w którym można odnaleźć sens swojego bólu, swojego cierpienia, powierzając je Chrystusowi.

Hierarcha zaznaczył też, że w miesiącu październiku w Polsce często przypomina się św. Jana Pawła II. Ojciec święty wiedział, co to ból, ale nigdy mu się nie poddał, nawet wtedy, gdy na Placu św. Piotra ugodziła go kula zamachowca i jego życie było poważnie zagrożone. Papież czuł solidarność z ludźmi dotkniętymi bólem. Uczył, jak żyć mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, a swoje choroby zawierzył Panu Bogu.

W programie jubileuszowego spotkania znalazła się także część oficjalna z prezentacją multimedialną o historii Domu „Kombatant”, program artystyczny w wykonaniu mieszkańców oraz tort jubileuszowy dla uczestników uroczystości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę