Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice katedralnej

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze płockiej w czwartek 18 kwietnia br. przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera, natomiast homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski: - Eucharystia jest czymś więcej niż tylko pokarmem. Ona jest również lekarstwem – stwierdził hierarcha.

Msza_wieczerzy_2019.jpg

W czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej bp Mirosław Milewski zastanawiał się nad istotą Ciała Jezusa. Przypomniał, że jednym z najwybitniejszych piewców tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej był św. Tomasz z Akwinu. Był on przekonany, że sakrament Eucharystii przewyższa wszystkie sakramenty, bo w nim jest realnie obecny sam Chrystus.

- Eucharystia to przeszłość, bo mówimy na nią Najświętsza Ofiara, a więc jedyna, już złożona raz na zawsze. Eucharystia to teraźniejszość, czyli Komunia święta, bo ona łączy tych, którzy ją obecnie przyjmują. Eucharystia to przyszłość, bo nazywamy ją wiatykiem, a więc zaopatrzeniem na drogę, dla tego, kto udaje się już do Ojca. Komunia święta jest jakby towarzyszką człowieka w jego ziemskiej wędrówce wczoraj, dziś i jutro – interpretował kaznodzieja.

Stwierdził, że przyjmowanie Komunii świętej, to branie pokarmu. Ona powoduje stopniową przemianę w Tego, którego się przyjmuje. Gdy człowiek spożywa Tego, który żyje na wieki, pozostaje  w nim to, co pochodzi od Boga, a umiera to, co pochodzi od niego samego.

- Eucharystia jest czymś więcej niż tylko pokarmem. Ona jest również lekarstwem. Komunia święta ma moc gładzenia grzechów lekkich i może być dla nas wzmocnieniem w chwili pokus. Kto często i godnie przyjmuje Komunię świętą, zaczyna coraz bardziej obracać się w sferze dobra i prawdy, której obce są ciemne strony grzechu, obłudy i fałszu – podkreślił biskup.

Przestrzegł też przed lekceważeniem przystępowania do Komunii świętej. Poprosił, aby takie osoby powierzyć Bogu, który może „nakłonić ich serca swoją łaską do przemiany i zastanowienia”.

 Fotorelacja Gość Płocki

Kaznodzieja zaznaczył, że tego wieczoru należy również pamiętać o tych, którzy bardzo pragnęliby podejść do ołtarza, przyjąć Ciało Pana, ale z pewnych powodów nie mogą tego uczynić, mają „post” od Eucharystii. Ich także Kościół włącza w swoją modlitwę, ufając, że ich pragnienie przyjęcia Komunii świętej zostanie przyjęte przez Boga.

Na zakończenie bp Milewski wymienił jeszcze jedną ważną intencję modlitwy: o jedność w Kościele Chrystusa: - Chrystus cierpi w swym Ciele, gdy widzi, jak nas rozdziela patrzenie na ten sam świat, postrzeganie dobra i prawdy, służba drugiemu człowiekowi. Dziś zanosimy do Pana gorącą modlitwę, by połączyło nas przyjmowanie tego samego Ciała Pańskiego. To będzie największy cud tych świąt Zmartwychwstania – podsumował bp Milewski. 

Podczas wielkoczwartkowej Eucharystii, zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, bp Piotr Libera umył nogi dwunastu mężczyznom.

W wieczornej Eucharystii w katedrze uczestniczyło wielu wiernych. Składali oni także duchowieństwu życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę