Msza św. w intencji ludzi sportu

O tym, że sport jest przestrzenią promowania wartości chrześcijańskich, darem Bożym i musi się stawać misją i świadectwem, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 1 września br. w płockiej bazylice katedralnej. Przewodniczył Mszy św. z udziałem sportowców, działaczy i dziennikarzy sportowych.

Sportowcy.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii podkreślił, że sport był zawsze bliski chrześcijaństwu, a chrześcijaństwo było bliskie sportowi. To obszar, w którym nawiązuje się braterstwo, manifestuje wielkoduszność oraz uczciwość. Przyczynia się on do budowy społeczeństwa prawdziwie ludzkiego, gdzie antagonizmy zastępuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację.

Przypomniał też książkę pt. „Boży doping” ze świadectwami wiary ludzi sportu. Wybitni sportowcy nie wstydzili się mówić w niej o tym, jak ważny jest dla nich Bóg, Msza św., przyjmowanie sakramentów. Mówili, że przed startami nie modlą się o zwycięstwo, ale o to, by zdrowym stanąć na mecie, że nie wyobrażają sobie życia bez wiary, bez znaku krzyża przed rozpoczęciem meczy czy zawodów, noszenia pod koszulką krzyżyka.

- Pamiętajcie proszę, że najważniejsze zawody sportowe, jakie rozgrywacie, to życie! To mecz o najwyższą stawkę. Nie zmarnujcie czasu gry, który został wam dany. W jednym z modlitewników dla sportowców napisano: „trenerem jest Jezus. On wie, co potrafisz. Pozostań w Jego drużynie”. Tego wam życzę i oto się dziś modlę – głosił biskup.

1 września kaznodzieja przypomniał też postaci sportowców, którzy zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej. Wielu sportowców podczas walki z niemieckim okupantem zapłaciło najwyższą cenę, jak choćby lekkoatleta Janusz Kusociński, jeździec Henryk Dobrzański „Hubal”, narciarka Helena Marusarzówna czy olimpijczyk narciarz Bronisław Czech.

Bp Milewski życzył też uczestnikom Mszy św., aby w chwili, gdy będą zdawać przed Bogiem rachunek ze swojego życia, mogli odnieść do siebie najbardziej znany fragment Dobrej Nowiny, odnoszący się do sportu właśnie: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (por. 2 Tm 4,7).

W Mszy św. uczestniczyli płoccy sportowcy, działacze płockich klubów i drużyn, dziennikarze sportowi – to oni wyszli z inicjatywą wspólnej modlitwy w katedrze. Obecny był Adam Wiśniewski, dyrektor sportowy klubu Orlen Wisła Płock i Szymon Marciniak, międzynarodowy sędzia piłki nożnej.

Podarowali oni bp. Milewskiemu stułę, na której wyhaftowane były loga płockich klubów sportowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę