Msza św. w 60-lecie PERN SA w Płocku

O potrzebie „bezpieczeństwa duchowego” mówił biskup Mirosław Milewski 18 września br. w płockiej bazylice katedralnej, podczas Mszy św. dziękczynnej za 60 lat działalności PERN SA w Płocku: - Tam, gdzie jest Bóg, nie ma strachu i trwogi. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest odwaga i świadectwo – podkreślił hierarcha.

Pern_60lat_logo.png

Bp Milewski zwrócił się do pracowników PERN, aby pracując na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, wykonując czasami trudne i złożone zadania, nie zapominali o swoim „bezpieczeństwie duchowym”; o tym, że tylko Bóg jest źródłem wewnętrznego pokoju.

- Tam, gdzie jest Bóg nie ma strachu i trwogi. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest odwaga i świadectwo. On pokrzepia serce, daje siłę do przezwyciężenia każdego lęku, także związanego z realizacją wyznaczonej misji – zaakcentował bp Milewski.

Zwrócił się do uczestników Mszy św., aby mądrze i umiejętnie łączyli dwie sprawy: z jednej strony byli profesjonalistami w pracy zawodowej, a z drugiej mieli odwagę do ukazywania Boga i świata wartości, płynących z Ewangelii.

- Nie bójcie się wyznawania swojej wiary, życia zgodnie z jej zasadami, wychowywania swoich dzieci w duchu chrześcijańskim, niedzielnej praktyki Mszy św., kierowania się w życiu wobec innych przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Tylko świat, w którym jest Bóg, jest światem sensownym, a człowiek człowiekiem w całej pełni – zaznaczył biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Powiedział też, by nie obawiać się tych, którym to przeszkadza. Niestety, przyszło żyć w takich czasach, kiedy „krzyczące mniejszości”, chcą budować świat bez Boga i marzy się im nieład, zamęt, niepokój. Uderzają w najczulsze struny, aby przekonywać polskie społeczeństwo, że wiara w Boga dawno się przeżyła. Jednak „Bóg nie umarł, a religia nie jest opium dla ludu”, jak głoszą współcześni pseudo prorocy.

Kaznodzieja przypomniał przemówienie Mike`a Pence`a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z 1 września, z obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Polityk przywołał wtedy słowa Aleksandra Sołżenicyna, zapytanego o diagnozę współczesności: „Gdyby poproszono mnie o zwięzłe sformułowanie głównej cechy charakterystycznej całego XX wieku (…) nie byłbym w stanie znaleźć nic bardziej precyzyjnego (…) niż to: Ludzie zapomnieli Boga”.

W tym kontekście bp Milewski poprosił wiernych, aby „nie zapominali o Bogu i nie zapomnieli Boga”.

W Mszy św. uczestniczył zarząd PERN SA z prezesem Igorem Wasilewskim, pracownicy i goście przedsiębiorstwa, które w Płocku ma swoją siedzibę od 1959 r. Potem przejechali oni do Teatru Dramatycznego, gdzie miał miejsce ciąg dalszy jubileuszowej uroczystości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę