Msza św. w 30. rocznicę nadania Glinojeckowi praw miejskich

- Pan Bóg chce mnie zbawić tu, gdzie żyję, w tym mieście, wśród tych sąsiadów, w tej parafii - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Glinojecku 1 października br. Przewodniczył Mszy św. w intencji społeczności miasta, które obchodziło 30-lecie posiadania praw miejskich.

IMG 8217 (1)

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że może się wydawać, iż w mieście trudniej jest odkrywać Pana Boga. Tymczasem Jezus dzieła zbawienia dokonał w mieście, w Jerozolimie: w niej chodził do świątyni, szedł drogą krzyżową, złożył ofiarę za zbawienie świata, został pogrzebany, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego. To wszystko działo się w mieście.

Zaznaczył, że w Biblii Pan Bóg zapowiada, że oczekuje człowieka w „niebieskim Jerusalem”, w niebiańskim mieście: - W wymiarze wiary warto odkrywać tę prawdę, że Pan Bóg chce mnie zbawić tu, gdzie żyję, w tym mieście, wśród tych sąsiadów, w tej parafii. To jest miejsce, w którym odkrywam Boga, uczę się Go naśladować. Tu jest moja codzienność z Panem Bogiem - głosił biskup.

Pasterz Kościoła płockiego poprosił, aby mieszkańcy miasta wzajemnie się za siebie modlili, by byli otwarci na Boga, żeby w mieście, w którym żyją, dokonywało się ich zbawienie.

Odwołał się również do obrazu Jezusa - Sługi, który stał się stworzeniem, poniżył się, aby wziąć na siebie grzech całego świata. Stał się „pomostem między niebem a ziemią, żeby pojednać ludzkość z Bogiem”.

- Taka jest też misja wszystkich, którzy angażują się na rzecz drugiego człowieka. Ta misja ma być na wzór Chrystusa. Rządzenie miastem, to służba na rzecz mieszkańców. Służba, to droga kariery na rzecz człowieka wierzącego - uważał bp Stułkowski.

Msza św. sprawowana była w kościele parafii pw. św. Stanisława BM. Jej proboszczem jest ks. dr Rafał Pabich.

Glinojeck prawa miejskie uzyskał 1 października 1993 roku. Zamieszkuje go około 2800 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Glinojeck jest Łukasz Kapczyński. Pierwsza wzmianka o miejscowości Glinojeck pochodzi z 1403 roku, był on własnością szlachecką. Przez dłuższy czas należał do rodziny Glinojeckich. W 1859 roku w miejscowości powstała cukrownia „Izabelin”. Obecnie jest to największa w Europie środkowo-wschodniej cukrownia, zarządzana przez spółkę Pfeifer & Langen Polska S.A.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę