Msza św. o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Pułtuska

- Naszym wielkim zadaniem, księży i świeckich, jest odbudowa ewangelicznego Kościoła i odzyskanie mocno naruszonej wiarygodności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Pułtusku. W niedzielę 20 września 2020 r. przewodniczył Mszy św. odpustowej ku czci patrona miasta św. Mateusza. Pobłogosławił także wieńce dożynkowe, przygotowane przez mieszkańców okolicznych wsi.

Pultusk-mateusz-2020.jpg

Bp Milewski przypomniał wiernym historię powołania św. Mateusza. Będąc celnikiem, był przez Żydów  uważany za oszusta, rzymskiego kolaboranta, pełnego pogardy grzesznika. Wszystko w jego życiu zmieniło spotkanie Jezusa. Mateusz porzucił intratny zawód i dostanie życie, dokonał radykalnego wyboru. Zostawił zysk materialny i poszedł za „zyskiem duchowym”. Grzesznik stał się wybrańcem Bożym, otrzymał nowe życie.

Kaznodzieja zaznaczył, że często ludzie żyją tak, jak Mateusz: podejmują w pośpiechu decyzje, nie mają czasu dla najbliższych, pragną dóbr materialnych. Dla wielu najważniejszym celem życia jest „zarobienie dużych pieniędzy” i marzenie o „bogatej doczesności”. Jednak wielu ludzi, pod wpływem różnych wydarzeń, w pewnym momencie zaczyna rozumieć, że oprócz ciała mają też ducha.

„Każdy z nas jest do czegoś przez Boga powołany: żeby mieć rodzinę, wychowywać dzieci albo żyć w samotności, być księdzem lub siostrą zakonną. Każdy jest też powołany do odpowiadania na Boże wezwania i do czynienia dobra. Przed laty, w sakramencie chrztu św. zostaliście powołani do bycia chrześcijaninem. Nie lekceważcie proszę tego daru. Bycie chrześcijaninem do czegoś zobowiązuje, przede wszystkim do świadectwa wiary i obrony wartości chrześcijańskich” - podkreślił bp Milewski.

Dodał, że przykład Mateusza uczy, iż człowiek potrzebuje Boga. Trzeba bronić Jego obecności w sercach, rodzinach, w przestrzeni publicznej. Nie można zgadzać się na chrystofobię, na akty, podczas których ktoś świadomie i z determinacją obraża uczucia religijne katolików. Nie można dawać sobie wmówić, że praktyki religijne nic nie dają, bo jest to nieprawda. Poprosił, aby wierni przychodzili do kościoła i przyprowadzali do niego swoje dzieci, zwłaszcza teraz, po miesiącach realnej nieobecności w świątyni.

„Naszym wielkim zadaniem, księży i świeckich, jest odbudowa ewangelicznego Kościoła i zatrzymanie wdzierającej się do niego fali sekularyzacji oraz odzyskanie tak mocno naruszonej wiarygodności, którą tak dotkliwie spowodowały i niestety wciąż powodują różne skandale, za które przepraszamy. By ten Kościół budować, musimy, jak celnik Mateusz, zostawić za sobą zło, odciąć się od niego, nigdy do niego nie wracać i prawdziwie pójść za Jezusem”- zaapelował hierarcha.

W dniu dożynek pobłogosławił wieńce dożynkowe i podziękował rolnikom za codzienny chleb oraz za przywiązanie do wiary i Kościoła. Gdy wielu „letnich” katolików w niedzielę włącza telewizor, polska wieś wciąż woli pójść na Eucharystię w niedzielę do kościoła, wciąż przyjmuje sakramenty, klęka przed konfesjonałem i pielęgnuje wartości chrześcijańskie.

Bp Milewski w czasie Mszy św. przekazał ks. kan. Stanisławowi Kaźmierczakowi, proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, jednemu z kanoników gremialnych Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej - nominację na prałata kustosza tej Kapituły.  Modlił się też za strażaków – w tym roku przypada 140. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku i 120. rocznica utworzenia przy niej Orkiestry Dętej.

Msza św. odpustowa w bazylice pułtuskiej była sprawowana w czasie XXIII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. Z powodu pandemii program dni, zazwyczaj bogatych w różne wydarzenia, został ograniczony. 

„Dni Patrona św. Mateusza, to dobra okazja do budowania wspólnoty. Żyjemy w pięknym mieście, stąpamy po tej samej ziemi, oddychamy tym samym powietrzem. Prośmy więc wspólnie naszego Patrona, by wypraszał nam łaskę stawania się lepszymi, życzliwszymi, szlachetniejszymi i by nas omijały zarazy” – powiedział z tej okazji ks. infułat Wiesław Kosek, proboszcz parafii św. Mateusza w Pułtusku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę