Msza św. Krzyżma w katedrze z udziałem zaledwie kilku księży

- Rozsądną i właściwą będzie postawa miłości Boga aż po obojętność na siebie. Żadna pandemia nie jest w stanie zniweczyć Jego miłości do człowieka – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. Krzyżma 9 kwietnia br. w bazylice katedralnej płockiej. Przewodniczył jej ks. biskup Piotr Libera. Z powodu pandemii uczestniczyło w niej zaledwie kilku księży. Liturgię transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej m.in. na kanale You Tube.

Krzyzmo-2020.jpg

Na wstępie obrzędów liturgicznych bp Piotr Libera zaznaczył, że choć w Mszy św. Krzyżma nie mogą jak co roku uczestniczyć księża z diecezji, to jednak jest ona sprawowana w intencji tych, którzy zostali „przed laty namaszczeni i posłani”: - Ogarniamy ich serdeczną myślą i miłością, prosząc Chrystusa o łaskę wytrwania i umocnienia w wierze nadziei i miłości – zaznaczył biskup płocki.

Podczas liturgii homilię wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Odwołał się w niej do dzieła św. Augustyna „Państwo Boże”, napisane po klęsce cywilizacyjnej, jaką było najechanie Rzymu przez Wizygotów w roku 410. Autor m.in. wyjaśniał, jak interpretować istnienie zła w świecie.

- Zło, cierpienie, choroba, śmierć, epidemie nie są w stanie zniweczyć planu Boga względem człowieka. Bóg chce ocalić każde życie ludzkie przez tajemnicę Paschy swojego Syna – Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Chrystusie każde zło, które mogłoby nam zaszkodzić, traci swoją moc, bo nabiera nowego sensu. Gdy popatrzymy na historię ludzkości przyznamy, że zło i śmierć, które nas dotykają, są rzeczywiście straszne i bolesne, ale czym są one w porównaniu ze śmiercią męczenników w obozach koncentracyjnych i gułagach, w czasie wojen i prześladowań? – zastanawiał się bp Milewski.

Powiedział też, że gdy człowiek mierzy się z niewidzialnym gołym okiem wirusem, stojąc w pustym, głuchym kościele, pojawia się pokusa, by zwyciężyła „miłość własna, pragnienia ziemskie, zamiary, które buntują się przeciw Bogu i Jego woli”. Tymczasem rozsądną i właściwą będzie postawa miłości Boga aż po obojętność na siebie, uznanie, że to On jest Panem dziejów i żadne zło, żadna pandemia nie są w stanie zniweczyć Jego miłości do człowieka – „Boże Miłosierdzie jest większe od każdego zła”.

Kaznodzieja stwierdził, że dokonuje się zmiana postrzegania świata i człowieka - znowu wielką wartością stało się ludzkie życie. Uznały to nawet te kraje, które początkowo chciały poświęcić zdrowie i życie niektórych obywateli dla zachowania dobrego stanu gospodarki. Szacunek do życia człowieka, który ma godność, które jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci „jest najlepszą tamą dla pandemii”.

Zaznaczył ponadto, że nie wiadomo, jak będzie wyglądało życie kościelne po przejściu pandemii. Jednak obecnie dokonuje się coś bardzo ważnego - obecny czas jest „egzaminem z miłości”. Ta postawa ostatecznie weryfikuje każde działanie.

- Czyż nie z miłości do naszych owiec zrodziło się pragnienie tak wielu z Was, by pozostać w łączności z nimi przez media? Czyż nie miłość kazała Wam organizować pomoc, także materialną, starszym i chorym, spieszyć z sakramentami do umierających i w niewielkim gronie rodziny prowadzić pogrzeby? Czy nie taka prawdziwa miłość do życia każe zostać nam w domach, by pokazać, że dla zdrowia innych chcemy na pewien czas zrezygnować nawet z tego, co jest dla nas cenne i święte? – pytał biskup.

Bp Milewski podziękował też księżom za modlitwę różańcową w kościołach o ustanie pandemii oraz za „ekstremalny trud w prowadzeniu wspólnot parafialnych przez czas ciemności”. Przypomniał z wdzięcznością biskupa seniora Romana Marcinkowskiego, który w Poniedziałek Wielkanocny będzie dziękował Opatrzności Bożej za 35 lat biskupiej posługi.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera poświęcił oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń i namaszczenia chorych.

Tegoroczne obchody Triduum Paschalnego w bazylice katedralnej płockiej odbywają się bez udziału wiernych. Wszystkie liturgie są transmitowane za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (Płock 104,3 Mhz oraz Ciechanów 103,9 Mhz), na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm, w zakładce „posłuchaj”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę