Msza św. i koncert charytatywny w 109. Dniu Migranta i Uchodźcy

Ks. biskup Szymon Stułkowski 24 września br. przewodniczył Mszy św. w katedrze z okazji 109. Światowego Dniu Migranta i Uchodźcy pt. „Wolni by wyjechać, wolni by pozostać”: - Problem uchodźców jest jak węzeł zawiązany na sznurze – to problem wciąż nierozwiązany – uważał biskup płocki. Odbył się też koncert charytatywny w wykonaniu Zespołu TaRuta z Ukrainy oraz zbiórka na potrzeby Domu Dziecka w Tarnopolu na Ukrainie.

Bp Szymon Stułkowski w homilii zaznaczył, że w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież Franciszek proponuje refleksję na temat: „Wolni by wyjechać, wolni by pozostać”.

- Papież podkreśla, że prześladowania, wojny, zjawiska atmosferyczne i nędza należą do najbardziej widocznych przyczyn współczesnych przymusowych migracji. Migranci uciekają z powodu biedy, ze strachu, z rozpaczy. Aby wyeliminować te przyczyny i tym samym położyć kres przymusowej migracji, potrzebujemy wspólnego zaangażowania wszystkich, każdego zgodnie z jego zakresem obowiązków – powiedział duchowny.

Potrzebny jest wspólny wysiłek poszczególnych państw i wspólnoty międzynarodowej, aby zapewnić każdemu człowiekowi możliwość życia w pokoju i godności na własnej ziemi. To prawo ma fundamentalne znaczenie.

Zdaniem bp. Stułkowskiego chrześcijanin zna dobrze słowa Jezusa: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”. Za Ojcem świętym przypomniał, że potrzebna jest „postawa oparta na kulturze spotkania”. To pomoże zbudować świat bardziej sprawiedliwy i braterski: - Myślę, że udało się nam to w stosunku do naszych Sąsiadów z Ukrainy, cierpiącej z powodu zbrodniczej agresji Rosji – konkludował.

Migranci są „naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku”. Pragną poprawić warunki życiowe, osiągnąć „uczciwy i słuszny dobrobyt”.

- Słyszymy o sytuacji u brzegów Włoch, o tysiącach osób przepływających na Lampedusę. Na Malcie w 2015 roku odbyła się konferencja na temat migrantów i uchodźców. Dziś przed gmachem rządu stoi tam pomnik przedstawiający węzeł zawiązany na sznurze, by przypominał rządzącym, że problem nie został rozwiązany - powiedział bp Stułkowski.

Za papieżem Franciszkiem podkreślił, że konieczne jest zahamowanie działalności przestępczych grup, które zarabiają na transportowaniu ludzi do Europy. Ta nowoczesna forma handlu ludzi domaga się konkretnej reakcji.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do Muzeum Mazowieckiego, gdzie obejrzeli film o działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które Caritas w Płocku powołała do istnienia w marcu 2022 roku.

Świadectwa o tym, w jaki sposób żyją migranci w Polsce, jak radzą sobie w obcej rzeczywistości i z jakimi problemami się mierzą, dali: Anastazja Borowik z Chersonia na Ukrainie oraz małżeństwo Habib Mir, Afgańczyk, który od ponad 20 lat mieszka w Polsce i Cecylia Mir, Polka.

Pani Cecylia podzieliła się też refleksją o wydarzeniach na wyspie Lampedusa. Razem ze wspólnotą Sant`Egidio odwiedziła ją dwukrotnie. Stwierdziła, że przekazy medialne nie przedstawiają obiektywnie sytuacji na wyspie, dotyczącej uchodźców z Afryki.

Podczas spotkania ukraińskie podopieczne Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w dowód wdzięczności wręczyły tradycyjnie wypieczone chleby księżom kierującym w Caritas: dyrektorowi ks. dr. Radosławowi Zawadzkiemu i wicedyrektorowi ks. Adamowi Przeradzkiemu oraz Małgorzacie Przemyłskiej, koordynatorowi Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Spotkanie miało też cel charytatywny: zbierano pieniądze na Dom Dziecka w Tarnopolu. Działalność placówki, w której mieszkają między innymi dzieci niepełnosprawne, a od wojny – wiele dzieci ze wschodu Ukrainy, pokazano na filmie.

Z koncertem charytatywnym wystąpił ukraiński Zespół TaRuta, który tworzą soliści i tancerze Filharmonii Tarnopolskiej. Artyści w przejmujący sposób zaprezentowali między innymi tradycyjne pieśni ukraińskie, w tym znaną z ekranizacji powieści „Ogniem i mieczem” dumkę Bohuna. Repertuar i wspaniałe wykonania pieśni urzekły słuchaczy.

Rolę konferansjera podczas Dnia Migrantów i Uchodźców pełniła Tatiana Witkowska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Obecny był również ks. Bogdan Kostecki, greckokatolicki duchowny, który odpowiada za duszpasterstwo wiernych tego Kościoła w diecezji płockiej. Za obecność podziękował wszystkim ks. dr Radosław Zawadzki, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę