Modlitwa za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”

W kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku 19 stycznia br. sprawowana była Msza św. za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”: - Są sprawy, które nas różnią, ale to nie znaczy, ze nie możemy współpracować i modlić się o Ducha Świętego – powiedział ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, były wieloletni referent ds. ekumenii. Msza św. odbyła się tradycyjnie w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Znicz1.jpg

W płockiej parafii zebrały się osoby, które od lat czynnie działają na rzecz ekumenizmu lub go w różny sposób wspierają, w tym przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich. Mszy św. z ich udziałem przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, były wieloletni referent ds. ekumenii w diecezji płockiej.

W kazaniu przypomniał postać ks. inf. Wacława Jezuska (1896-1982) – płockiego kanonisty, wikariusza generalnego diecezji płockiej, rektora seminarium (w czasach „szalejącego” komunizmu), współpracownika płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, który w swych publikacjach uwiecznił martyrologię duchowieństwa płockiego.

W opinii płockiego teologa ks. Jezusek był prekursorem tygodni ekumenicznych w Płocku. Znał osobiście na przykład założycielkę mariawityzmu - Marię Franciszkę Kozłowską, nazywaną „Mateczką Kozłowską”, świętą w Kościołach mariawickich, która 2 sierpnia 1893 r. miała przeżycie mistyczne, znane pod nazwą Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Ks. Wacław Jezusek był też spowiednikiem sióstr w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła św. s. Faustyna Kowalska: - To on usłyszał, że s. Faustyna ma namalować obraz Jezusa Miłosiernego i odpowiedział jej, że ma malować go w swej duszy. Do końca życia modlił się przez obrazem Jezusa Miłosiernego, nawet wtedy, gdy tego nie zalecano – przypomniał ekumenista.

Ks. Seweryniak zaznaczył też, że ks. Jezusek zmienił swój stosunek do mariawityzmu po Soborze Watykańskim II, który był zwrotem w kierunku ekumenizmu. Uważał, że Mateczka Kozłowska „miała jakiś charyzmat”. Podobno odprawił w jej celi Mszę św. Nigdy jednak nie starał się o uznanie wizji „Mateczki” jako objawień: - Czuł, że księża mariawiccy odeszli „za daleko” z tradycją – stwierdził kaznodzieja.

Dodał też, że mariawityzm znał również kard. Karol Wojtyła, ale i on nigdy nie zdecydował, aby te wizje traktować jako objawienia: - To jednak nie znaczy, że nie mamy ze sobą współpracować i modlić się wspólnie o Ducha Świętego – zaznaczył teolog.

W czasie Mszy św. w modlitwie wiernych wymieniono zmarłe osoby, które współpracowały w Płocku w dziele ekumenizmu. Byli to m.in. ks. Paweł Rudnicki, ks. inf. Saturnin Wierzbicki, biskupi mariawiccy Tymoteusz Kowalski i Roman Nowak, ks. Wawrzyniec Rostworowski.

Msza św. za zmarłych „ludzi ekumenii” jest stałym punktem programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Płock jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, w którym takie Msze św. są sprawowane w tygodniu ekumenicznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę