Modlitwa w szpitalu w Ciechanowie w Światowym Dniu Walki z Rakiem

Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu i odmówienie litanii do św. Peregryna – patrona chorych na nowotwory, znalazły się w programie obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - Musimy zaufać Bogu. Jego wola jest ważniejsza od naszej – powiedział 4 lutego br. zakonnik.

O-m-kowalewski.jpg

Mszy św. w kaplicy szpitalnej, w intencji chorych na nowotwory, ich rodzin oraz wszystkich, których w jakikolwiek sposób dotyka problem nowotworów, przewodniczył klaretyn o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

W kazaniu o. Kowalewski odwołał się do Ewangelii dnia, opowiadającej o dwóch uzdrowieniach: kobiety chorej na krwotok oraz córki Jaira. Zaznaczył, że chora kobieta odznaczała się „niesamowitą wiarą”, dzięki której została uzdrowiona przez Jezusa. Otaczał Go tłum ludzi, a jednak tylko ta jedna kobieta doświadczyła łaski uzdrowienia. Kaznodzieja zaznaczył, że jest ona wzorem zaufania Bogu.

- My też dotykamy Jezusa – w Eucharystii, a jednak często nic to w nas nie zmienia. Może dlatego, że wiara staje się rutyną? – zastanawiał się klaretyn. – Prawdziwe dotknięcie Jezusa przejawia się w naszych czynach – podkreślił duchowny.

Z kolei córka Jaira, która była już „jakby umarła” w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że idzie do niej Jezus. Jednak w tym przypadku dziewczynka została uzdrowiona dzięki wierze swojego ojca: - Jair miał się nie bać, ale miał uwierzyć i zaufać Bogu. On wie zawsze lepiej. To Jego woli mamy się podporządkowywać – zaakcentował o. Marcin Kowalewski.

W programie spotkania modlitewnego w Ciechanowie była także adoracja Najświętszego Sakramentu, litania do św. Peregryna (1265-1345) – patrona chorych na raka i nowotwory oraz możliwość ucałowania relikwii św. Antoniego Marii Klareta (1807-1870), który również patronuje chorym na te choroby.

Spotkanie modlitewne zwieńczył występ muzyczny o. Marcina Kowalewskiego CMF. Na zakończenie opowiedział on o św. Antonim M. Klarecie który został kanonizowany dzięki uznanym dwom cudom uzdrowienia z nowotworów.

Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem przygotował ks. Maciej Szostak, kapelan w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, przy współpracy z Andrzejem Kamasą, dyrektorem szpitala. Funkcjonują w nim m.in. oddziały onkologiczno-hematologiczny i hospicyjno-paliatywny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę