Modlitwa w 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej w Wyszynach Kościelnych

- Pozostańcie ludźmi wiary i ludźmi sumienia. Wychowujcie w tym duchu dzieci i młodzież – wezwał wiernych ks. biskup Piotr Libera 12 września 2020 r. w Wyszynach Kościelnych. Sto lat temu toczyły się tam zacięte walki z wojskami bolszewickimi. W programie rocznicowych uroczystości znalazła się m.in. promocja książki historycznej o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku.

Wyszyny.jpg

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafii Matki Bożej Różańcowej w Wyszynach Kościelnych. Na zaproszenie proboszcza ks. Marka Trymersa przewodniczył jej biskup płocki Piotr Libera. W homilii podkreślił, że 12 września Kościół wspomina Najświętsze Imię Maryi. Ustanowienie tego święta wiąże się ze zwycięstwem króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Ustanowił je papież Innocenty XI uznając to wydarzenie za „cud nad Dunajem”.

Król polski przed bitwą kazał na chorągwiach rycerskich wyszyć imię „Maryja”, a po zwycięskiej bitwie napisał do papieża Innocentego XI, parafrazując słowa Cezara: „Venimus, vidimus, Deus vicit - Przyszliśmy, ujrzeliśmy, Bóg zwyciężył”.

Kaznodzieja przekonywał, że, „cud nad Dunajem” z 12 września 1683 roku miał swoje przedłużenie w „cudzie nad Wisłą” 1920 roku, zwycięstwie nad bezbożnym komunizmem, nad ideologią komunistyczną, ideologią niewiary i niemoralności. Lenin, Trocki i Stalin widzieli tylko jedną drogę wiodącą do tego celu: pokonanie Polski – „bękarta układu wersalskiego”, jak ją nazywali.

15 sierpnia 1920 roku „krasnoarmiejcy” , w dzieciństwie wychowani w wierze w Boga, w czci dla Maryi i jej świętych ikon - ujrzeli postać Bożej Matki unoszącą się ponad atakującymi Polakami i to było przyczyną ich ucieczki z pola walki.

W Wyszynach w 1920 roku proboszczem był ks. Stanisław Szulborski, świątobliwy kapłan, patriota, społecznik. Mimo, że proponowano mu ucieczkę, w odpowiedzi na apel bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego – pozostał w parafii. Pomagał ludziom w biedzie po I wojnie światowej, godzinami spowiadał, wiedział, co to miłosierdzie, nie bał się iść z posługą w czas zarazy, rozdawał gazety, wypożyczał książki, czytał je tym, którzy nie potrafili tego robić. W sierpniu 1920 roku kozacy zakłuli go bagnetami tylko za to, że był księdzem. Pogrzeb męczennika stał się w Wyszynach prawdziwą manifestacją.

„Jesteście spod znaku Maryi. W Jej Imię proszę was: pozostańcie ludźmi wiary i ludźmi sumienia. Wychowujcie w tym duchu dzieci i młodzież. Dziękuję, że upamiętniacie poświęcenie, ofiarność i odwagę żołnierzy sierpnia 1920 roku i września 1939. Nie zapominajcie, że szli oni do boju z okrzykiem: „Jezus! Maryja!” – zaznaczył biskup płocki.

Poprosił, aby wierni nie wstydzili się modlić w swoich rodzinach o powołania, aby dbali, by niedziela pozostała chrześcijańską niedzielą – Dniem Zmartwychwstania i Mszy świętej. Także, by wracali po smutnych dniach kwarantanny do kościoła – niech Wyszyny Kościelne pozostaną naprawdę „Kościelne”.

Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty przy grobie ks. Stanisława Szulborskiego, proboszcza, który został zamordowany przez bolszewików w sierpniu 1920 roku oraz poległych żołnierzy 49 pułku piechoty. W programie rocznicowego spotkania była też prezentacja książki poświęconej działaniom wojennym sprzed 100 lat w powiecie mławskim. O tych wydarzeniach opowiedział jej autor Leszek Arent.  Natomiast w miejscowej szkole dostępna była wystawa fotografii i publikacji z roku 1920, przygotowana przez Janusza Dębskiego. Można było też obejrzeć militaria z tamtego okresu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę