Mobilna wystawa misyjna o kard. Adamie Kozłowieckim w Szkołach Katolickich

Wystawę misyjną o kard. Adamie Kozłowieckim SJ i założonej przez niego misji Mpunde w Zambii oglądać można w Szkołach Katolickich w Płocku. Dzięki tej młodzież może w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym poznać dzieło życia misjonarza, który poświęcił Zambijczykom kilkadziesiąt lat swojego życia.

Kozlowiecki.jpg

Wystawa misyjna w Szkołach Katolickich opowiada o życiu i pracy misyjnej kard. Adama Kozłowieckiego (1911-2007), arcybiskupa Lusaki, który założył misję pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Mpunde w Zambii i poświęcił Zambijczykom kilkadziesiąt lat swego życia.

Wystawę przygotował ks. Adam Pergół z diecezji płockiej, który od 2001 roku pracuje w misji Mpunde. Zawarł na niej m.in. informacje o położeniu misji. Należy ona do diecezji Kabwe, a rozciąga na obszarze od miasta Kabwe, aż po teren bagienny Lukanga Swamp. Do najbliższego miasta Kabwe trzeba przebyć 45 km drogą buszową, a do stolicy Zambii Lusaki 185 kilometrów. Misja położona jest w Centralnej Prowincji, w dystrykcie Kapiri Mposhi.

Zwiedzający wystawę mogą się też dowiedzieć, że w misji została zbudowana szkoła podstawowa, średnia i mały ośrodek zdrowia. Wszystkie te instytucje są obecnie prowadzone przez Zambijskie Siostry Służebniczki NMP - zgromadzenie to również założył kard. Adam Kozłowiecki).

- Można powiedzieć, że Mpunde to polska misja. Przez te wszystkie lata z krótką przerwą opiekowali się nią najpierw polscy jezuici, a następnie księża Fidei Donum. Z jej inicjatywy otwierane są nowe ośrodki modlitewne, w których w każdą niedzielę wierni gromadzą się na liturgię słowa, a podczas wizyty księdza uczestniczą w Mszy św. Podczas nieobecności księdza w kaplicy nabożeństwa prowadzą tzw. liderzy - informuje ks. Adam Pergół.

Dodaje, że w ciągu tygodnia w każdym z centrów modlitwy wierni spotykają się w małych grupach na czytanie Pisma św. i modlitwę. W wyniku rosnącej liczby wiernych i kaplic dojazdowych, w 2011 roku z Mpunde została wyodrębniona nowa misja - Chilumba. Obecnie do misji w Mpunde należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa jest oddalona od misji o 7 km, a najdalsza o 130 km.

To właśnie w misji Mpunde spędził ostatnie 15 lat życia kard. Adam Kozłowiecki. Przez miejscowych ludzi jest on uważany niemal za świętego. Po rezygnacji z funkcji arcybiskupa Lusaki pozostał w Zambii jako zwykły misjonarz. Był to wyraz jego ogromnej miłości do Ewangelii i Zambijczyków. Każdego roku wierni misji Mpunde pielgrzymują do Lusaki, aby odprawić Mszę św. i złożyć kwiaty na grobie kardynała.

- Misjonarze to ludzie, którzy są wierni określonym wartościom. Wiedzą, że warto bronić wiary i przekazywać ją innym. Poświęcają swoje życie i zdrowie dla innych, postępują zgodnie z tym, co podpowiada im serce. Pozostawiają cywilizację, przenosząc się w trudne do życia warunki. Dzięki wystawie misyjnej nasi uczniowie mają okazję dowiedzieć się, że misjonarze rezygnują z siebie dla Boga i dla innych ludzi. Wzór takiej postawy dał kard. Adam Kozłowiecki - podkreśla ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku.

Wystawę w Szkołach Katolickich zorganizowano z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ma ona charakter mobilny, można ją wypożyczać za pośrednictwem ks. Bogdana Zalewskiego, diecezjalnego referenta misyjnego.


Kard. Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiańskiej. W 1929 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. 24 czerwca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1939 r. został aresztowany przez gestapo w kolegium jezuitów wraz z innymi 24 współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu na Montelupich, potem w Wiśniczu, skąd w czerwcu 1940 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a po pół roku do Dachau, gdzie doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r.

Potem pojechał do Rzymu, gdzie 15 sierpnia 1945 r. złożył ostatnie śluby zakonne, a następnie zgłosił się do pracy misyjnej w Rodezji Północnej (Zambii), gdzie dotarł 14 kwietnia 1946 r. Gdy w r. 1950 Stolica Apostolska podniosła prefekturę Lusaki do rangi wikariatu apostolskiego, o. Kozłowiecki został jego administratorem apostolskim. Pięć lat później papież Pius XII mianował go biskupem i wikariuszem apostolskim. Święcenia biskupie przyjął 11 września 1955 r. W 1959 r. papież Jan XXIII mianował go pierwszym arcybiskupem nowej metropolii Lusaki.

Gdy Zambia w 1964 r. uzyskała niepodległość abp Kozłowiecki zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zwolnienie z urzędu, ponieważ uważał, że w wolnym kraju pierwszą godność w Kościele powinien piastować przedstawiciel kleru miejscowego. Jego rezygnacja została przyjęta dopiero w 1969 r., po czym arcybiskup wrócił do zwykłej pracy misyjnej w buszu. Pracował na kilku placówkach, m.in. w Chingombe, a w ostatnich kilkunastu latach w Mpunde był wikarym polskiego proboszcza ks. Jana Krzysztonia.

Kard. Adam Kozłowiecki był najstarszym polskim misjonarzem. Spędził na misjach ponad 61 lat. Przyjął obywatelstwo zambijskie. Wniósł wielki wkład w tworzenie struktur Kościoła w Zambii, walczył z rasizmem oraz popierał dążenia niepodległościowe narodu zambijskiego. Został odznaczony najwyższymi orderami tego kraju. Był szczególnie wrażliwy na kwestię sprawiedliwości społecznej. Zmarł 28 września 2007 r. w szpitalu w Lusace, mając 96 lat. Został pochowany przy tamtejszej katedrze.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę