Młodzieżowa Rada Duszpasterska o inicjatywach ewangelizacyjnych

Pielgrzymka do miejsca męczeństwa Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników i rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania znalazły się w programie działań duszpasterskich w diecezji płockiej w tym roku. Rozmawiano o nich podczas spotkania Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej 23 lutego br. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Spotkaniu przewodniczył biskup Piotr Libera.

Rada_mlodziezowa_luty_2019.jpg

Spotkanie z udziałem członków Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej oraz dekanalnych duszpasterzy młodzieży zorganizował ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Przewodniczył mu bp Piotr Libera. Podziękował młodzieży za to, że stara się wprowadzać w życie postulaty zawarte w „Przesłaniu” II Synodu Młodych (odbył się w 2018 r.), realizując w ten sposób konkretny program duszpasterski.

Poza tym wyraził wdzięczność duszpasterzom młodzieży za to, że mimo trudności starają się zapraszać młodych ludzi do współpracy: - Bądźcie cierpliwi. Nie możecie zrażać się trudnościami – zwrócił się do księży. 

Ks. Krzysztof Ruciński zaprezentował prezentację multimedialną o realizacji niektórych założeń „Przesłania” II Synodu Młodych. Między innymi zaproponował duszpasterzom listę nazwisk rekolekcjonistów, których warto zapraszać do szkół i parafii. Poza tym zachęcił księży do tego, aby korzystali z propozycji rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania, organizowanych w Centrum „Studnia” w Płocku. Przypomniał także o funkcjonowaniu Konfesjonałów Młodych w czternastu kościołach diecezji.

- W planach mamy Dzień Wspólnot Młodzieżowych w Płocku, w sobotę przed Niedzielą Palmową, z udziałem liderów i moderatorów tych grup, a także doroczny Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową, w tym roku na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Poza tym Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” inicjować będzie dwie serie audycji w internecie: „Dziewczyna i ksiądz” (z bieżącymi informacjami z życia Kościoła) oraz „Gdzie diabeł mówi dobranoc” (z trudnymi tematami z teologii duchowości). Duszpasterstwo młodzieży będzie też inicjować wielkopostne rekolekcje internetowe -relacjonował organizator spotkania w Płocku.  

Ponadto w 20-lecie beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, zamęczonych przez Niemców w obozie w Działdowie, młodzież będzie mogła wziąć udział w maju w pielgrzymce, która od wielu lat idzie z Żuromina do Działdowa. Uczestniczy w niej młodzież szkolna.

Młodzi zostali także zaproszeni do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa i Przasnysza – miejsc kultu św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej.

Poza tym podczas spotkania młodzież z dwóch płockich liceów: LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego i LO im. Władysława Jagiełły przedstawiła zainicjowany przez siebie projekt społeczny pod nazwą „Kawa z m-lekiem”, adresowanych do młodych, którzy czują się samotni.

W programie spotkania znalazła się także wspólna modlitwa także Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę