Misjonarze z diecezji płockiej proszą o modlitwę

Choroba COVID-19 dotarła do misjonarzy z diecezji płockiej, pracujących w Peru w Ameryce Południowej. Jest na nią chory ks. Zbigniew Rembała, który prowadzi w Iquitos seminarium duchowne, jego współpracownik oraz 12 seminarzystów. Misjonarze proszą o wsparcie modlitewne.

Peru.jpg

Ks. Zbigniew Rembała, który od wielu lat jest misjonarzem w Iquitos w Peru informuje, że na COVID-19 zachorowali mieszkańcy seminarium w Iquitos, które prowadzi: on sam, ksiądz z archidiecezji częstochowskiej oraz 12 seminarzystów. Podstawowa opieka jest zapewniona, chorzy mają zażywać leki i odpoczywać: - Oczywiście będzie nam przydatne wsparcie duchowe. Polecamy się waszym modlitwom – prosi duszpasterz.

O modlitwę prosi także ks. kan. Marek Bruliński, również pracujący w Iquitos: - W Iquitos sytuacja jest bardzo skomplikowana, coraz więcej osób chorych, a szpitale już dawno przepełnione. Brakuje leków i tlenu, ale już wkrótce będziemy go mieć, dzięki Bogu i solidarności ludzi. Proszę o modlitwę - zwraca się do księży i wiernych diecezji płockiej.

Z kolei ks. Paweł Sprusiński, który pracuje w misji Pebas w Peru przekazuje, że sytuacja w całej Amazonii jest nieciekawa. W szpitalu regionalnym pracuje tylko 13 lekarzy i 18 pielęgniarek, a chorych jest 300. Nikt więcej nie chce tam pracować, aby nie narazić życia swojego i swoich rodzin. Chorzy zgłaszają się codziennie. Tymczasem brakuje lekarstw, maseczek i innych środków ochrony dla służby zdrowia. Poza tym leki na COVID-19 są dwu- i trzykrotnie droższe niż w Polsce – informuje ks. Sprusiński.

- Wszystkie decyzje podejmujemy zgodnie z wytycznymi jedynego lekarza, który jest z nami w misji Pebas. Koronawirus przybył do nas z 8-osobową rodziną, która nielegalnie dostała się do Pebas. Obecnie rynek i sklepy są czynne tylko trzy razy w tygodniu. Ludzie boją się wyjść z domu. Po informacji o koronawirusie w Pebas inne wioski z gminy zamknęły dostęp do siebie. Mam nadzieję, że jak dobrze wszystko wyizolujemy, to nie będzie więcej zachorowań – relacjonuje duchowny.

Dodaje, że wciąż prowadzona jest zbiórka na koncentratory tlenu, lekarstwa i środki bezpieczeństwa. Na szczęście „Bóg działa mocno. On zajmuje się wieloma sprawami”. Wsparcia misji Pebas w Peru można udzielić za pośrednictwem strony: http://pomagam.pl/646yrek8.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę