Mieszkańcy Płocka zagłosowali za upamiętnieniem wizyty św. Jana Pawła II

Mieszkańcy Płocka w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zagłosowali na projekt upamiętniający historyczną wizytę św. Jana Pawła II w 1991 roku. Projekt ten zajął trzecie miejsce wśród wszystkich, na które można było oddać głos. W przyszłym roku minie 30 lat od historycznego spotkania Papieża z płocczanami.

Jan_pawel_ii.jpg

Z inicjatywą uczczenia spotkania św. Jana Pawła II z płocczanami i diecezjanami w dniach7-8 czerwca 1991 roku wyszło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z prezesem Witoldem Wybultem i Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” przy parafii św. Józefa w Płocku, z prezesem Leszkiem Brzeskim.

„W 2021 roku minie 30 lat od historycznej wizyty św. Jana Pawła II w Płocku. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta, które powinno zostać upamiętnione w godny i okazały sposób. Cieszymy się, że Plac Celebry, gdzie miała miejsce Msza św. z Papieżem 7 czerwca 1991 roku, zyska nowe elementy. Powstanie tam rzeźba z brązu, nawiązująca do ołtarza papieskiego, przedstawiająca Jezusa Miłosiernego. Uzupełnieniem będzie kiosk multimedialny z informacjami historycznymi o wizycie Papieża w mieście i o samym Płocku” – informuje Witold Wybult.

Płocczanie mogli zagłosować na około pięćdziesiąt projektów, aplikujących o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Płocka na rok 2021. W głosowanie na projekt papieski włączyło się wiele organizacji i stowarzyszeń katolickich, poza już wymienionymi także Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”, Zakon Rycerzy Jana Pawła II.

Na projekt organizacji katolickich głosy oddało 641 osób. Tym samym zajął on trzecie miejsce w gronie projektów ogólnopłockich oraz drugie wśród tzw. projektów osiedlowych. Należy go zrealizować w 2021 roku.

Papież Jan Paweł II odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 r., podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ojciec Święty przybył do Płocka na zaproszenie bp. Zygmunta Kamińskiego. W dniu 7 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawił Mszę św. na placu u zbiegu ulic Gawreckiego, Łukasiewicza i Gwardii Ludowej (obecnie Plac Celebry). Po raz pierwszy w historii odwiedził płocki Zakład Karny, gdzie zaskoczył ochronę, wchodząc między skazanych. Pobłogosławił też pomnik abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej, znajdujący się przy seminarium.

Wieczorem 7 czerwca Papież przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu w bazylice katedralnej, podczas którego zamknął 42. synod diecezjalny. Przez okno domu biskupiego rozmawiał z zebraną pod nim młodzieżą. W tym samym oknie pojawił się 8 czerwca rano, aby pożegnać się z płocczanami. Wizyta Jana Pawła II była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Płocka i diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę