Materiały na rozpoczęcie procesu synodalnego

Przekazujemy informacje dotyczące Procesu Synodalnego Diecezji Płockiej: