Maraton Biblijny w parafii św. Benedykta w Płocku i modlitwa przebłagalna za profanację wizerunku Matki Bożej

Maraton Biblijny z udziałem około 60 wiernych, odbył się w Tygodniu Biblijnym w parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Wierni w ciągu jednego dnia przeczytali trzy Ewangelie: - Każdego roku Maraton Biblijny jest dla nas wyznaniem wiary – przekonywali organizatorzy tego spotkania. Zakończono je modlitwą wynagradzającą za profanacje Ikony Jasnogórskiej.

Biblia_ekumeniczna.jpg

Maraton Biblijny w parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu po raz kolejny zgromadził wiernych przy księdze Pisma św., w ramach Tygodnia Biblijnego. Z inicjatywą wyszła Akcja Katolicka przy parafii. Czytanie poprzedziła antyfona Regina Caeli, a zakończył Apel Jasnogórski, po którym odmówiono modlitwę wynagradzającą za profancje wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

W ciągu jednego dnia około 60 osób odczytało trzy Ewangelie: według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza. Pierwsze wersety odczytał ks. kan. Mariusz Oryl, proboszcz parafii. Ponadto poszczególne fragmenty Dobrej Nowiny odczytali m.in. uczniowie miejscowych szkół, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, przedstawiciele grup parafialnych.

- Zainteresowanie wiernych maratonem w naszej parafii jest zawsze bardzo duże i integruje wspólnotę. Oprócz wielu czytających, kościół parafialny w godzinach czytania wypełnia się słuchającymi Słowo Boże. Dzień Maratonu Biblijnego dla parafii jest zawsze wspólnym świętem i wyznaniem wiary. W tym roku przeprosiliśmy też Boga za profanacje obrazu Jego Matki – podkreślili organizatorzy wydarzenia z parafialnej Akcji Katolickiej.

XI Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce odbył się pod hasłem „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12), w dniach 5-11 maja. W parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu zainicjowała go Teresa Kijek, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę