Księża z dwóch dekanatów mławskich wsparli miejscowy szpital

Księża z dwóch dekanatów diecezji płockiej: Mława Wschód i Mława Zachód przekazali 12,5 tysiąca zł na potrzeby szpitala w Mławie, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do dezynfekcji placówki medycznej.

Coronavirus-4904507_1920.jpg

Księża pracujący w dwóch dekanatach diecezji płockiej: Mława Wschód i Mława Zachód, jak również mieszkający na tym terenie księża emeryci, postanowili wesprzeć w walce z koronawirusem lokalny szpital. Zebrali 12,5 tysiąca zł na jego potrzeby, związane z ochroną placówki przed ewentualnymi zachorowaniami na COVID-19.

- Udało nam się zebrać kwotę 12,5 tysiąca zł. Przekazaliśmy ją Waldemarowi Rybakowi, dyrektorowi szpitala. Wiadomo, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu służącego do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych - poinformował ks. kan. Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie oraz dziekan dekanatu Mława Wschód.

Jest to jedna z akcji pomocowych, prowadzonych przez księży diecezji płockiej. Wcześniej m.in. księża seniorzy z Domu Księży Emerytów w Płocku przekazali 7 tysięcy zł dla Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę