Książnica Płocka uczci 100. urodziny Papieża Polaka

Wspomnienia organizatorów pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka, czytanie wierszy Papieża i konkurs „Płocka kremówka”, zaplanowała Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wszystkie wydarzenia transmitowane będą na profilu fejsbukowym biblioteki w dniach 16-18 maja.

Jan_pawel_ii.jpg

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego przygotowała program wydarzeń związanych z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II

Bibliotekarze najpierw zapraszają na spotkanie pt. „Z gawędą na wystawie o Janie Pawle II” w sobotę 16 maja o godz. 15:00. Dyrektor Książnicy Joanna Banasiak wysłucha wspomnień organizatorów pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka w 1991 roku. Swoimi wspomnieniami, w scenerii archiwalnych zdjęć Papieża Polaka, podzielą się: ks. Andrzej Leleń, ks. Marek Smogorzewski, ks. Tadeusz Kozłowski i ks. Wiesław Gutowski.

Także 16 maja o godz. 14:00 ogłoszony zostanie konkurs „Płocka kremówka”. Organizatorzy czekają na fotografie ciast, tortów i kremówek - z dedykacją dla Papieża Jana Pawła II. Zostaną one zamieszczone na Fb Książnicy 18 maja.

Z kolei 17 maja na Fb dostępna będzie piosenka „Zostań z nami”, w aranżacji i wykonaniu Zespołu „Santiago” z Płocka, prowadzonego przez Ewę i Wojciecha Magierskich. Piosenka została przygotowana specjalnie z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża. Jej autorami są: słowa – Wojciech Kejne, muzyka – Włodzimierz Korcz, aranżacja – Piotr Magierski.

Na dzień 18 maja o godz. 8:00 przygotowano „Poetycką barkę”: przedstawiciele czterech Kościołów chrześcijańskich w Płocku odczytają wybrany wiersz Jana Pawła II. Wśród czytających będą: bp Marek Babi – biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii ewangelickiej ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii prawosławnej ks. Eliasz Tarasewicz oraz ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wykładowca UKSW w Warszawie i WSD w Płocku.

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na profilu fejsbukowym Książnicy Płockiej: https://www.facebook.com/KsiaznicaPlocka/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę