Ks. Wojciech Kućko: nienarodzony, bezbronny człowiek, to nasz brat

- W małym, bezbronnym człowieku, nienarodzonym i zdanym na pomoc innych, mamy dostrzec naszego brata – powiedział ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przewodniczył w nim Mszy św. w Dniu Dziecka Utraconego (15 października 2020 r.). Dzień ten każdego roku obchodzony jest miejscu, w którym znajduje się jedyne w diecezji „Okno Życia”. W Mszy św. w sanktuarium uczestniczyli m.in. rodzice, którzy przedwcześnie utracili swoje dziecko.

Jm_sbm_plock.jpg

Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku była głównym punktem modlitwy tegorocznego Dnia Dziecka Utraconego. Stanowiła okazję do zawierzenia Miłosierdziu Bożemu rodziców i rodziny przedwcześnie zmarłych dzieci, w miejscu, w którym 22 lutego 1931 r. św. s. Faustynie Kowalskiej po raz pierwszy objawił się Jezus Miłosierny w obrazie „Jezu, ufam Tobie”.

Modlitwie płocczan przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W homilii przytoczył historię Dnia Dziecka Utraconego, obchodzonego od ponad trzydziestu lat najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a potem w Polsce. Przywołał także dane statystyczne, według których 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem. To cierpienie dotyczy nie tylko rodziców zmarłego dziecka, ale także całych rodzin i ich przyjaciół. Data 15 października została wybrana na obchody, ponieważ tego dnia kończyłaby się ciąża rozpoczęta 1 stycznia. 

Ks. Kućko odwołał się także do ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył, że papież Franciszek w encyklice „Fratelli tutti” wezwał wszystkich do braterstwa, którego źródłem jest ojcostwo Boga.

„Mamy być braćmi, bo do tego wzywa nas sam Chrystus. To braterstwo różni się od pustych haseł rewolucji francuskiej. Brata mamy także odkryć w małym, bezbronnym człowieku, nienarodzonym i zdanym na pomoc innych. To nie zlepek komórek albo zygota, ale już nasz brat, który ma tę samą godność i to samo powołanie do łaski i życia” – podkreśli wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Ponadto przywołał ostatni list Kongregacji Nauki Wiary „Samaritanus bonus”. W kontekście opieki nad terminalnie chorymi dziećmi zaznaczono w nim, że zadaniem wiernych jest „dodanie życia do lat, a nie lat do jego życia”.

„Towarzyszenie rodzicom po stracie dziecka, to uświadamianie im, że każdy został przez Boga powołany do życia, był przewidziany w Jego zamiarach. Mamy troszczyć się o to, by każdy nasz dzień był pełen życia, będąc okazją do doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Naszym zadaniem jest dodawanie życia do dni, a nie tylko dni do życia. Dzieci utracone, przedwcześnie zmarłe, są także ogarnięte promieniami Chrystusa Miłosiernego” – zaakcentował duszpasterz.

W liturgię włączyli się członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej, którzy w czasie modlitwy przywołali patronkę dnia - św. Teresę z Ávila z XVI w., przekonującą swoją postawą do zawierzenia Bogu.

Na terenie diecezji płockiej znajduje się osiem pomników-grobów z doczesnymi szczątkami dzieci nienarodzonych oraz pięć pomników - miejsc pamięci o takich dzieciach. Jeden z nich znajduje się także na „zabytkowym” cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę